Danes je izšel nov priročnik za ocenjevalce, ki delajo na ciljih trajnostnega razvoja. Ponuja uvod v način ocenjevanja napredka pri izvajanju agende 2030 in ciljev trajnostnega razvoja na nacionalni ravni.

Izdelavo 48-stranskega priročnika z naslovom »Evaluation to connect national priorities with the SDGs« je navdihnila delavnica v Helsinkih, ki so jo marca organizirali IIED, EVALSDGs, Ministrstvo za zunanje zadeve Finske in Unicef.

Čeprav je spremljanje doseganja ciljev trajnostnega razvoja še v povojih, je jasno, da proces ponuja priložnost za izboljšanje nacionalnih politik in programov ter tudi poročanja mednarodnim sodelavcem. Naloga ocenjevalcev je, da predlagano izpopolnjujejo in testirajo, da se potencial v celoti izkoristi.

Novi priročnik temelji na izkušnjah iz Finske, edine države, ki je opravila evalvacijo doseganja ciljev trajnostnega razvoja na nacionalni ravni, in iz Nigerije, katere načrti za evalvacijo so izjemno napredovali. Zahvaljujoč državama, ki predstavljata obe polobli, bodo bralci lahko spoznali, kako nacionalni ocenjevalci tehtajo učinkovitost različnih praks, razmišljali o izzivih, in prepoznali možnosti usklajevanja prioritet in politik držav z agendo 2030.

Priročnik najdete na povezavi.