Izbrani so trije najboljši primeri dobrih praks globalnega učenja, ki so ji učitelji in profesorji osnovnih in srednjih šol prijavili na natečaj SAME WORLD.
Med najboljše tri primere dobrih praks globalnega učenja, s posebnim poudarkom na trajnostnem razvoju, so se uvrstili:

  • projekt »Urbani šolski vrt« – prijaviteljica Darja Silan (Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana)
  • projekt »Majhen korak za človeka, velik nasmeh za človeštvo« – prijaviteljici Bernardka Avsenik in Alenka Fajfar Gnezda (OŠ Bičevje)
  • projekt »Dan za spremembe – dan za sodelovanje« – prijaviteljica Zdenka Resnik (Srednja šola Zagorje).

Izbrani primeri dobrih praks se bodo zdaj uvrstili še v izbor na evropski ravni, predstavljene pa bodo na Humanitasovi nacionalni konferenci o globalnem učenju, ki bo potekala 16. novembra 2017 v Ljubljani.

Nacionalno komisijo natečaja SAME WORLD so sestavljali:

  • Irma Šinkovec, Sektor za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Ministrstvo za zunanje zadeve RS
  • Ksenija Bregar Golobič, Urad za razvoj izobraževanja, Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport
  • Živa Kavka Gobbo, Focus, društvo za sonaraven razvoj
  • Igor Lipovšek, Zavod RS za šolstvo
  • Alma Rogina, Društvo Humanitas – center za globalno učenje in sodelovanje