Objavljeno je poročilo EU Audit on Migration, Sustainability and Development Education na temo migracij, trajnostni in izobraževanja za razvoj, ki ga je pripravila Diversity Development Group v okviru projekta InterCap, v katerem sodeluje tudi Zavod Global. Poročilo preučuje migracijske in razvojne politike EU in prevladujoče javno mnenje o fenomenu migracij.

Kot integralni del projekta InterCap poročilo želi zagotoviti kontekstualni okvir z lajšanje implementacije migracijsko-razvojne agende v izobraževanju za razvoj v 14 državah članicah. Cilji poročila so:

  1. identificirati konceptualne povezave med mednarodnimi gibanji in trajnostnim razvojem,
  2. oceniti skladnost med migracijskimi in razvojnimi okviri EU,
  3. oceniti trenutne trende v javni percepciji procesov in identificirati prevladujoče napačne predstave, ter
  4. preučiti trenutno stanje izobraževanja za razvoj kot ključnega instrumenta za oblikovanje javnega diskurza na ravni EU.

Poročilo lahko v celoti prenesete tukaj.