Zavod Povod želi v sklopu projekta graditi most med akademskimi raziskovalci s Fakultete za družbene vede, sektorjem civilne družbe, ki deluje na področju medkulturnega učenja in kulturne mediacije, ter begunci in prosilci za azil. Most želijo zgraditi s trajnostnim pristopom od spodaj navzgor.

Izobraževanja o globalnem državljanstvu ne moremo izboljšati brez vključevanja ljudi, ki se soočajo z ranljivostjo, kot enakovrednih partnerjev v akademskem sektorju in civilnodružbenem sektorju. Potrebno je zgraditi vključujoče poti in pripraviti ustrezna izobraževalna orodja, ki jih bodo uporabljali izobraževalci in nevladne organizacije, ki sodelujejo z begunci in prosilci za azil.

V sklopu projekta bodo organizirali tri seminarje:

  1. Za civilnodružbene organizacije, ki delujejo na področju migracij; raziskovalce z Univerze v Ljubljani, ki raziskujejo teme, povezane z migracijami, integracijo in njenimi politikami v Sloveniji. Prek neformalnega in izkustvenega učenja bodo raziskovali povezave med formalnih izobraževanjem, izkustvenim učenjem in medkulturnim dialogom.
  2. Zbrali bodo akademske raziskovalce; civilnodružbene organizacije; in ljudi s statusom begunca v Sloveniji. Prek izkustvenih učnih orodij bodo pregledovali politike, povezane s formalnim izobraževanjem in priznavanjem delovnih izkušenj za ljudi s statusom begunca. Analizira bodo učinek teh politik in pripravili priporočila na podlagi povratnih informacij.
  3. Zbrali bodo akademske raziskovalce; civilnodružbene organizacije, ki sodelujejo s prosilci za azil; in prosilce za azil. S pomočjo izkustvenih orodij učenja in neformalnega izobraževanja bodo analizirali politike. Pripravili bodo priporočila, hkrati pa vključili ljudi, ki jih to tiče, kot enakovredne partnerje.

Na zaključnem dogodku bodo organizirali okroglo mizo, kjer bodo predstavili rezultate in svoja priporočila. Povabljen bo predstavnik vsake skupine udeležencev. Priporočila bodo delili s strokovno mrežo, partnerji, akademiki, ustanovami in oblikovalci politik.

Kako točno se bo odvijal projekt, si lahko preberete v lastnih besedah zavoda Povod na spletu.


Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 15 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.