Predstavljamo projekt, ki ga financiramo v sklopu projekta Bridge 47, in sicer finske organizacije z naslovom “The NomadTown & S.T.O.P.”, ki je namenjen gradnji majhnega trajnostnega in vzdržljivega naselja.

Projekt ima svoje začetke v zavedanju, da naš »običajni« življenjski slog ni varen za kopiranje, zato so ustvarjalci projekta dve leti nazaj začeli uporabljati orodje S.T.O.P., vsako polno luno. Zavedali so se, da so za trajnostno prihodnost potrebni večji koraki. Poleti 2018 se je zbrala skupina prijateljev in organizirali so enomesečni poskus trajnosti, v sklopu katerega niso uporabljali fosilnih goriv, denarja in niso smetili. Rezultati poskusa so jih motivirali in sprejeli so odločitev, da na majhnem koščku zemlje zaženejo »ResilienceHub«.

Manj kot leto dni pozneje so zemljo našli in do začetka leta 2020 so očistili zapuščeno in zaraščeno območje, katerega cilj je čim prej sprejeti obiskovalce, pripravljati tečaje, srečanja in druge dogodke. Sredstva, ki so jih prejeli prek projekta Bridge 47, jim bodo omogočila, da razvijejo in delijo rešitve ter se povežejo z drugimi organizacijami.

Na projekt močno vpliva okolje. Biokulturno pokrajino v smislu izobraževanja lahko opišemo kot »Waldpädagogik« (nemški izraz za gozdno pedagogiko). Gozdna pedagogika ne predstavlja izključno učenja v gozdu, ampak vključuje tudi globalno učenje, splošno izobraževanje… Pristop pa se lahko prenese tudi na urbana območja. V sklopu Bridge 47 deluje kot orodje globalnega učenja.

Pri razvoju NomadTown-a igra ključno vlogo orodje S.T.O.P:

S. = »Stop«
Če ne vemo, kaj narediti in kako to narediti, lahko en dan na mesec ne počnemo nič. Polna luna označuje ta trenutek za razmislek.

T. = »Tea, Thank and Think«
Čaj in hvaležnost odpirata um in pozitivno razmišljanje o šestih prednostnih nalogah preživetja.

O. = »Observe, Orientate«
Opazuj možnosti in priložnosti. Ogledajo si svoje življenje in okolico ter določijo možnosti, ki jih je mogoče sprejeti, razviti ali deliti.

P = »Positive, Plan«
Po besedah Dalaj Lame je »sreča pot«. Z izbiro sreče in pozitivnosti dramatično povečamo svoje možnosti za preživetje. Nato pripravijo načrt za naslednji mesec, kar jim omogoča, da dosežejo zastavljene cilje.

V sklopu projekta je bil oblikovan urnik s tečaji, delavnicami in dogodki, ki bodo potekali spomladi in poleti, pri tem pa so se obrnili na lokalne strokovnjake.

Celotno predstavitev si lahko v angleškem jeziku preberete na spletu.


Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 15 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.