Program TAKE 1 je bil razvit v podporo voditeljem, učiteljem in študentom v ETB v želji vključitve ciljev trajnostnega razvoja v izobraževanje in učenje.

Ključ do uspeha programa je omogočanje dostopnosti in razumljivosti vseh 17 ciljev trajnostnega razvoja. Viri kažejo, da bi lahko cilje trajnostnega razvoja vključili v vse subjekte formalnega okolja in jih nato prevedli v akcijo. Analiza specifikacij učnega načrta je pokazala ne le, da so priložnosti prisotne v vsaki specifikaciji predmeta, ampak je pogosto izobraževanje, povezano s trajnostno, posebej poudarjeno. Načrtovanje in izdelavo virov je finančno omogočil Bridge 47 in ponuja osnovne informacije o globalnih ciljih, uskladitvi politike z osnovnimi vrednotami ETB in potencial preslikave globalnih ciljev v v poučevanje in učenje, ter pokaže, da je program TAKE 1 sredstvo učenja in ne le dodaten del vsebine.

Več informacij na spletni strani projekta Bridge 47.


Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 15 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.