Informativna spletno srečanje je namenjeno zagotavljanju ustreznih informacij o izvedbi Tedna globalnega učenja 2022 (TGU 2022), poudarjanju pomembnosti ozaveščanja o globalnem učenja, pozdravljanju novih partnerjev, razlagi, kako sodelovati, izmenjavi izkušenj, idej in pridobivanju navdiha drug od drugega. Srečanje bo potekalo 13. oktobra ob 14:30.

To bo tudi ključni trenutek, da zastavite na vsa vprašanja občinstva in zagotovite jasne informacije o tem, kako organizirati in izpeljati ali se pridružiti že načrtovani pobudi na nacionalni ravni – zahvaljujoč podpori nacionalnih koordinatorjev mreže globalnega učenja Centra Sever Jug Sveta Evrope. Slovenski nacionalni koordinator je Platforma SLOGA.

Podrobnosti o dogodku
Obvezne prijave na dogodek

Letošnje informativno srečanje bo vključevao tudi bolj »interaktiven« trenutek za spodbujanje izmenjave: tematske spletne sobe bodo ustvarjene v skladu s 5 stebri Agende 2030, in sicer mir, blaginja, planet, partnerstvo, ljudje. Poleg teh petih skupin bo ena soba namenjena tudi novincem.

Na dogodku pričakujemo več kot 500 udeležencev.

Pripravila: PV
Grafika: NSC COE