Vodja področja globalnega učenja pri platformi SLOGA Patricija Virtič je bila 23. marca 2021 gostja IDEA Knowledge Share spletnega srečanja za članice irske mreže nevladnih organizacija za razvojno izobraževanja (IDEA).

Na srečanju je Patricija Virtič predstavila najnovejše evropske procese, spremembe, zagovorniške priložnosti in prakse. Predstavila je delovanje Platforme SLOGA in aktivnosti projekta Bridge 47. V zadnjem delu srečanja je odgovarjala na vprašanja udeleženk in udeležencev, ki so jih zanimali stanje globalnega učenja po različnih evropskih državah, digitalizacija globalnega učenja, najnovejši EU procesi in vpliv pandemije covid-19 na izvajanje aktivnosti.

Irsko združenje za razvojno izobraževanje (The Irish Development Education Association – IDEA) je nacionalna mreža za razvojno izobraževanje na Irskem in vodilni glas za ta sektor. Zastopajo več kot 70 organizacij, ki sodelujejo pri praksi, promociji in napredovanju razvojnega izobraževanja v formalnih, neformalnih in priložnostnih izobraževalnih okoljih. Prizadevajo si za krepitev razvojnega izobraževanja na Irskem (gre za irsko poimenovanje globalnega učenja) in za ozaveščanje o ključni vlogi, ki jo ima pri spodbujanju globalnega državljanstva in doseganju ciljev trajnostnega razvoja.

Pripravila: PV


Projekt Bridge 47 sooblikujejo evropske in globalne civilnodružbene organizacije, med njimi je tudi Platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da bi ta s pomočjo globalnega učenja prispevala k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.