Ob mednarodnem letu periodnega sistema kemijskih elementov (International Year of the Periodic Table (IYPT2019)) je organizacija European Chemical Society objavila nekoliko drugačen periodni sistem, ki vsebuje 90 naravnih elementov pomembnih za življenje z oceno njihovih trenutnih zalog. Brezplačni periodni sistem je na voljo tudi v slovenščini, skupaj z opombami za učitelje!

European Chemical Society želi s tem unikatnim periodnim sistemom spodbuditi k premisleku, refleksiji in nenazadnje, k dejanjem. Skozi leto bodo objavljali tudi članke o posameznih elementih, njihovem statusu ogroženosti in o posledicah, ki jih bo to imelo na svet okoli nas.

Zaščito ogroženih elementov je treba doseči na več ravneh. Kot posamezniki se moramo vprašati, ali so nadgradnje naših telefonov in drugih elektronskih naprav resnično potrebne, in poskrbeti, da pravilno recikliramo, da se izognemo, da stara elektronika ne bo končala na odlagališčih ali drugače onesnažila okolja. Na politični ravni moramo priti do večjega razumevanja tveganj ob pomanjkanju elementov, zato je treba ukrepati v podporo boljšim praksam recikliranja in učinkovitemu krožnemu gospodarstvu. Poleg tega je treba razmisliti o transparentnosti in etičnih vprašanjih, da bi se izognili zlorabi človekovih pravic, državljanom pa omogočiti, da se pri nakupu pametnih telefonov ali druge elektronike odločajo na podlagi informacij, saj je veliko elementov, ki jih potrebujemo v naši elektroniki, uvoženih iz konfliktnih območij.