Društvo Humanitas je v okviru projekta Globalni izzivi – Globalni predmeti  pripravili tudi raziskavo o vključevanju globalnega učenja v predmetno poučevanje. “Preko raziskave z učiteljicami in učitelji osnovnih in srednjih šol smo želeli ugotoviti, kakšna je njihova usposobljenost ter kakšne so njihove potrebe pri vključevanju pristopa globalnega učenja v poučevanje, še posebej v zvezi z naslavljanjem bolj občutljivih tem globalnega učenja ter poznavanjem Ciljev trajnostnega razvoja.”

“Rezultati raziskave so nam služili predvsem kot smernice za razvoj priročnikov, namenjenih vnašanju globalne dimenzije v predmetno poučevanje. Priročnike smo zasnovali skupaj s predanimi učiteljicami in učitelji, ki so sodelovali z nami v predmetnih delovnih skupinah. Zbrana gradiva so trenutno v fazi urejanja in bodo učiteljem in učiteljicam kmalu na voljo v petih priročnikih!”
Publikacijo lahko prenesete tukaj.
Vir: Humanitas