Development Education Research Centre (DERC) je objavil »Global Education Digest 2018«, bibliografijo nedavno objavljenih akademskih in raziskovalnih gradiv na področju globalnega učenja. V tokratni izdaji so zbrani članki, knjige, poglavja, poročila in doktorske dizertacije, objavljene med januarjem in decembrom 2018 (in nekaj izjem v 2017) v angleščini.

Publikacija je razdeljena na osem tematskih polj, ki zajemajo raziskave na področju politik, teoretske in konceptualne publikacije, formalno izobraževanje, neformalno izobraževanje, informalno izobraževanje, vključno z mladinskim delom, mediji in skupnostnim delom, izobraževanje učiteljev_ic in trenerk_jev ter raziskave s področja visokega šolstva.

Publikacija je v digitalni obliki na voljo tukaj.