Teden vseživljenjskega učenja je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajuje Andragoški center Slovenije in ga prireja v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi, pa tudi onkraj naših meja. Z njim opozarjajo na vseprisotnost, pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana ‘Slovenija, učeča se dežela’. Teden vseživljenjskega učenja je član mednarodnega gibanja festivalov učenja.

Tema evropsko leto za razvoj 2015 bo krovna tema Tedna vseživljenjskega učenja 2015. Andragoški center Slovenije pripravlja več tematsko obarvanih dogodkov. Četudi se morda na prvi pogled tema evropskega leta za razvoj zdi nekoliko oddaljena, se moramo zavedati, da z dejavnostmi v lokalni skupnosti še kako vplivamo na reševanje izzivov na svetovni ravni. Še več, v skladu z metaforo zamaha metuljevih kril je na potezi sleherni posameznik.