Društvo Humanitas pripravlja kombinirano usposabljanje za učitelje o podnebnih spremembah in migracijah, ki bo potekalo v okviru mednarodnega projekta SAME WORLD. Usposabljanje bo sestavljeno iz individualnega učnega procesa preko spletne platforme in treh usposabljanj, ki bodo potekala v živo.
Cilj je, da učitelje usposobimo za podajanje tem globalnega učenja o podnebnih spremembah in migracijah v okviru učnih predmetov v šoli. Poudarek bo na okoljski (ne)pravičnosti, ki vpliva na globalne neenakosti, občutenje podnebnih sprememb ter njihovega vpliva na migracije.

Učitelji bodo spoznali novo metodologijo, ki bo pri mladih spodbudila kritično razmišljanje, prevpraševanje, empatijo, radovednost in aktivno vključevanje.

Prvo srečanje in začetek spletnega usposabljanja sta predvidena v oktobru 2016.

Za več informacij in predhodne prijave pišite Mateji Kraševec na mateja@humanitas.si .