Evropske učilnice postajajo vse bolj raznolike in združujejo učence različnih identitet, zato je vse več učiteljev in učiteljic postavljenih pred izziv, kako ustrezno izvajati pristope za upravljanje te raznolikosti. Namen projekta »Reflections«, katerega partner je tudi slovensko podjetje Inter-kulturo, in novonastale spletne strani Eduskills+ je ponuditi učiteljem izobraževalne strategije za kozmopolitsko angažiranje, izobraževanje o raznolikosti, filozofsko preizpraševanje in praktično uporabo teh načel v učilnicah. Gradiva bodo prispevala k pridobivanju veščin, potrebnih za aktivno sodelovanje v demokratičnih procesih, kritično mišljenje in življenje v raznolikih družbah, pa tudi za razmislek o človekovih pravicah, podnebnih spremembah, globalizaciji, pravični trgovini in potrošnji.

Za dosego teh ciljev smo združili ugotovitve in rezultate več uspešnih projektov in pobud, ki se izvajajo v različnih evropskih držav. Med te projekte sodijo kurikulum za filozofijo z otroki, ki je bil razvit posebej z namenom spodbujanja kozmopolitskega angažiranja, poučevanje o raznolikosti s pomočjo multimedijskega pristopa in pristop globalnega učenja. Vsa gradiva bodo na voljo kot odprti viri izobraževanja v šestih evropskih jezikih.

Eduskills+ obsega štiri glavna področja:

+ Kurikulum za izvajanje filozofije z otroki v učilnicah
+ Pripravljene module za globalno učenje in za poučevanje o raznolikosti
+ Večjezično medijsko knjižnico z zbirko virov, gradiv in projektov v različnih državah
+ Napotke za uporabo gradiv v obliki kratkih učnih filmov

Učna gradiva so razdeljena v 12 preglednih modulov, ki obsegajo teme:

 • Globalizacija
 • Trajnostna potrošnja
 • Potovanje naših izdelkov
 • Begunci pred vojno in preganjanjem
 • Anticiganizem
 • Kako deluje antisemitizem
 • Raznolikost v nogometu
 • Demokracija
 • Človekove pravice
 • Kaj je islamofobija in zakaj se pojavlja?
 • Jezik in raznolikost
 • Mišljenje

Vsak modul obsega potrebne izhodiščne informacije za učitelje in učiteljice, natančno opisan potek dela ter številne dodatne materiale (učne liste, igre, avdio in video materiale ipd.).

Vsa gradiva bodo na voljo decembra 2019 na spletni strani projekta, ki je dosegljiva v šestih jezikih (slovenski, angleški, italijanski, nemški, poljski in slovaški). Projekt se razvija s podporo programa Erasmus+.

Več na spletni strani Eduskills+.

Vir: Inter-kulturo