Društvo Humanitas med marcem in majem 2020 ponovno organizira kombinirano  usposabljanje o globalnem učenju za pedagoške delavce in delavke, predvsem za učitelje in učiteljice OŠ in SŠ, pa tudi za tiste, ki bodo to morda postali in delali z mladimi v formalnem ali neformalnem okolju (v NVO, mladinskih centrih ipd.). Usposabljanje bo potekalo v obliki treh srečanj v živo ter individualnega dela preko spletne platforme in mentorstva.

“Poglobili se bomo v tematske sklope medkulturnosti, potrošniškega življenjskega stila in razvoja ter skupaj raziskovali načine, kako pristop globalnega učenja umestiti v formalno in neformalno izobraževanje mladih.”

Več informacij najdete tukaj. Usposabljanje je brezplačno, prijave pa sprejemajo preko spletne prijavnice do 20. februarja 2020.

Vabilo