V Bruslju je 4. in 5. oktobra potekala dvodnevna konferenca, ki jo Evropska mreža za globalno učenje – GENE organizira dvakrat letno. Tokratna okrogla miza je bila namenjena tudi podelitvi nagrad za najbolj inovativne projekte globalnega učenja. Na natečaju, ki je potekal med majem in junijem 2018 je sodelovalo 70 organizacij iz 22 držav. Med sedmimi nagrajenimi projekti je tudi projekt “Klub učiteljic in učiteljev globalnega učenja”, ki ga izvaja Društvo Humanitas. 

Na okrogli mizi v Bruslju so bile podeljene nagrade organizacijam za najbolj inovativne projekte na področju globalnega učenja. Na natečaj, ki je potekal med majem in junijem 2018, se je prijavilo 70 organizacij iz 22 evropskih držav. Namen natečaja je bil spodbuditi projekte, ki preko vključujočega in aktivnega pristopa, ustvarjalnosti ter inovativnosti prinašajo pozitivne spremembe v družbi.

Letošnji natečaj se je osredotočal na transformativno učenje, razumevanje povezanosti lokalnega in globalnega delovanja ter na dolgoročne učinke projektov. Med sedmimi nagrajenimi projekti, ki so prejeli nagrado v višini 10.000 EUR, je tudi projekt društva Humanitas “Klub učiteljic in učiteljev globalnega učenja”. Gre za projekt, ki brez finančnih sredstev, združuje več kot 50 učiteljic in učiteljev. Druži jih zanimanje za področje globalnega učenja in želja vnašanja globalne dimenzije v svoje delo. Redna srečanja kluba učiteljic in učiteljev so namenjena preizkušanju novih metod, pregledu gradiv, izmenjavi mnenj in izkušenj ipd.

Društvo Humanitas sodeluje še v dveh izmed 13 dodatnih projektov, ki jih je GENE prepoznal kot dobre prakse, in bodo objavljeni v publikaciji. V enem izmed projektov sodeluje še slovensko društvo Lojtra.

Nagrada pomeni priznanje slovenskim nevladnim organizacijam za kakovostno delo in sodelovanje na evropski ravni.

Mreža GENE (Global Education Network Europe – GENE) združuje evropska ministrstva in agencije, ki se ukvarjajo s področjem globalnega učenja. Prizadeva si za razvoj kakovostnega globalnega učenja v vseh evropskih državah. V okviru teh prizadevanj mreža GENE podpira tudi aktivnosti Slovenije. V letošnjem letu je podprla Nacionalni forum o globalnem učenju ter vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj, ki ga je Ministrstvo za zunanje zadeve organiziralo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. GENE sofinancira tudi projekt globalnega učenja, ki ga izvajajo različni slovenski akterji in pregled področja globalnega učenja ter vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj v slovenskih šolah.