V sklopu projekta Bridge 47, katerega partner je tudi platforma SLOGA, je bilo izdanih 6 dokumentov s priporočili, kako vključevanje in izvajanje cilja trajnostnega razvoja (CTR) 4.7 koristi šestim prednostnim nalogam Evropske komisije za obdobje 2019-2024.

Tako kot drugi, dokument »Envision 4.7 Policy Paper: Transformative Education« temelji na priporočilih, izhajajoč iz kažipota Envision 4.7.

Transformativno učenje omogoča strukturni premik, ki učenca spremeni v »gonilo sprememb«. Izobraževanje postane transformativno, ko spodbujamo večperspektivnost skozi različne discipline, kritično in ustvarjalno razmišljanje, ključnega pomena pa so delovanje, sodelovanje in izkušnje.

Publikacija ja na voljo v naši spletni knjižnici.


Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 15 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Vsebina ne odraža stališč Evropske unije in Ministrstva za zunanje zadeve.