V sklopu projekta Bridge 47, katerega partner je tudi platforma SLOGA, je bilo izdanih 6 dokumentov s priporočili, kako vključevanje in izvajanje cilja trajnostnega razvoja (CTR) 4.7 koristi šestim prednostnim nalogam Evropske komisije za obdobje 2019-2024.

CTR 4.7 razširja izobraževanje na družbene, čustvene in vedenjske razsežnosti, hkrati pa jih obravnava v okoljih, ki presegajo formalno izobraževanje ter življenjski cikel. Cilj odraža transformativno naravo Agende 2030 in izrecno povezuje izobraževanje z vsemi cilji trajnostnega razvoja.

Večdimenzionalna narava cilja otežuje merjenje: definicija pojma »trajnostni razvoj« se namreč na različnih področjih razlikuje, kontekst izvajanja pa vpliva na samo interpretacije. To vodi v različno razumevanje indikatorjev. Odgovor ponuja dokument s priporočili »Envision 4.7 Policy Paper: Indicators for SDG Target 4.7«, ki temelji na priporočilih, izhajajoč iz kažipota Envision 4.7.

Dokument najdete v naši spletni knjižnici.


Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 15 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Vsebina ne odraža stališč Evropske unije in Ministrstva za zunanje zadeve.