V sklopu projekta Bridge 47, katerega partner je tudi platforma SLOGA, je bilo izdanih 6 dokumentov s priporočili, kako vključevanje in izvajanje cilja trajnostnega razvoja (CTR) 4.7 koristi šestim prednostnim nalogam Evropske komisije za obdobje 2019-2024.

Tako kot drugi, dokument »Envision 4.7 Policy Paper: Competencies for SDG Target 4.7« temelji na priporočilih, izhajajoč iz kažipota Envision 4.7.

Osredotoča se na kompetence, potrebne za uresničitev CTR 4.7. Te razumemo kot sklop veščin ter vključujejo znanja, stališča in vrednote za trajnostni razvoj. Transformativne kompetence zajemajo različna področja, nanašajo pa se na učenje, udejstvovanje in kritično refleksijo ter uporabo kognitivnih, afektivnih in vedenjskih veščin ter razumevanja za uresničitev CTR 4.7.

Dokument najdete v naši spletni knjižnici.


Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 15 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Vsebina ne odraža stališč Evropske unije in Ministrstva za zunanje zadeve.