Kot smo že poročali, smo se v Platformi SLOGA aktivno vključili v postopek nastajanja nove evropske deklaracije o globalnem učenju, katerega vrhunec se zaključuje danes v Dublinu, na Evropskem kongresu za globalno učenje, kjer pričakujemo sprejem deklaracije, naslovljene “Izobraževanje 2050”.

(C) GENE

Nova deklaracija, pripravljena v širokem participativnem in inkluzivnem procseu, bo prenovila Maastrichtsko deklaracijo o globalnem izobraževevanju, sprejeto novembra 2002.

Kongres je organizirala Evropska mreža za globalno učenje GENE (Global Education Network Europe), v pričakovanju, da bo nova evropska deklaracija zagotovila okvir za krepitev nacionalnih politik, strategije in zagotavljanje globalnega izobraževanja. Zgrajena bo na soglasju, vendar bo poskušala zagotoviti skupen, dogovorjen jezik politike in nekatere politične vzvode za akterje na nacionalni ravni.

Posnetka razprav prvega dneva evropskega kongresa si lahko ogledate tukaj:

1. del

2. del

Pripravil: AK