Umetnost ima sposobnost nagovarjanja zapletenih vprašanj. Finska organizacija  Pro Ethical Trade Finland (PETF) je v sodelovanju s plesno skupino zasnovala predstavo sodobnega plesa, s katero nagovarjajo osnovnošolce o porabi in trajnosti tekstila.

T. i. hitra moda postaja ena najresnejših groženj trajnostnemu razvoju, saj proizvede približno 10% svetovnih emisij ogljika, je druga največja porabnica vode na svetu in onesnažuje naravne ekosisteme s kemikalijami in mikroplastiko. Glede na to, da trženje in svetovni potrošniški trendi dosegajo vsakogar že v zelo mladih letih, obstaja nujna potreba po inovativnih metodah za razpravo o vprašanjih, povezanih s proizvodnjo in uporabo tekstila.

Finska skupina sodobnega plesa, Willman Dance Company, ustvarja izvirna dela, ki se osredotočajo na osrednja vprašanja človeštva. Njihova otroška produkcija “The Empress’ New Clothes”  (Caričina nova oblačila) uspešno združi metodo in temo: osredotoča se na trajnost mode in kako se oblikujejo družbene interakcije otrok in mladih na družbenih medijih. Plesno produkcijo spremlja fotografska razstava, ki prikazuje pot kostumov, uporabljenih v produkciji.

S strokovnim znanjem PETF so za šole razvili koncept delavnic: plesno produkcijo so prek videa vnesli v učilnice, otroci pa so se lahko poglobili v temo na delavnici.

Zaradi pandemije Covid-19 so prvotne načrte prilagodili. Oblikovali so učno gradivo, ki vključuje plesno predstavo v video formatu, video lekcije z razstavnimi fotografijami, vaje na osnovi raziskovalnega učenja, in vodič za učitelje.

Ker so posnete lekcije javno dostopne, ima delavnica zdaj širši doseg od prvotno načrtovanega. Pilotni projekt kaže, da se uprizoritvene umetnosti, kot je ples, lahko in morajo uporabljati v poučevanju – v živo in v video formatu.

Celoten opis projekta na strani Bridge 47, ki projekt sofinancira.

Fotografija: Mirka Kleemol


Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 15 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.