Bridge 47 je kot del letošnje globalne conference AFS v Montrealu v Kanadi pripravil interaktivno delavnico o strategijah za napredek globalnega učenja (GU). Članice partnerske ekipe; Maeve Galvin, Agne Kuimet in Patricija Virtič so vodile delavnico, ki je bila zapolnjena do zadnjega kotička. Delavnica je prikazala štiri rezultate projekta Bridge 47; kako graditi učinkovite mreže, zagovorništvo za boljše politike, ki reflektirajo vlogo GU, razvijanje partnerstev z raznolikimi deležniki ter implementiracijo inovativnih tehnik za GU. Še posebej je bil dobro sprejet del delavnice, v katerem so se udeleženke in udeleženci ci skozi izkustveno igro vlog morali vživeti v osebe različnih deležnikov in razviti neudobna partnerstva.

“Odziv na našo delavnico je bil odličen in udeleženke_ci so ostale_i v sobi še 45 minut po koncu, da bi nam povedali_e o svojih idejah za delo v prihodnosti” je povedala Maeve Galvin, koordinatorka za partnerstva v projektu Bridge 47.

“ Čudovito je bilo videti, kako močni so apetiti za globalno učenje in naše ideje, kako doseči CTR 4.7 med organizacijami iz Kanade in Združenih držav, večino izmed njih smo srečale prvič. Ustvarile smo dobre povezave z izobraževalci_kami, tehnološkimi podjetji in akterji civilne družbe, kar bo, upamo, vodilo k učinkovitemu delu.”

Na letošnji globalni konferenci AFS je sodelovalo 500 udeleženk_cev iz več kot 100 organizacij, skupaj so prišli predstavniki in predstavnice vlad, izobraževanja, NVO in zasebnega sektorja. Tema conference je bila aktivno globalno državljanstvo in kako izobraževati zanj.

AFS, medkulturna izobraževalna organizacija, ki se je začela kot American Ambulance Field Service, prostovoljna reševalna enota že aprila 1915, ta vsakoletni dogodek pripravlja, da bi spodbudila sodelovanje med vodilnimi v izobraževanju, NVO, podjetji in vladami, ki so zavezani k temu, da naredijo učenje dostopno mladim ljudem, ter jih opolnomočijo za aktivne akterje sprememb v njihovih skupnostih in po svetu.

Za več informacij obiščite spletno stran konference.

Bridge 47 logotipi