Amnesty International je skupaj s FutureLearn pripravila brezplačno spletno izobraževanje na temo dostojanstva in Splošne deklaracije o človekovih pravicah »Defending Dignity: The Universal Declaration of Human Rights«. Izobraževanje je prosto dostopno in namenjeno najširšemu krogu zaineteresiranih, predhodno znanje s področja človekovih pravic ni potrebno.

»Pred 70 leti, 10. decembra 1948 je Generalna skupščina Organizacije združenih narodov potrdila revolucionarni dokument, Splošno deklaracijo človekovih pravic (SDČP). Kar dela Deklaracijo revolucionarno je dejstvo, da so članice OZN prepoznale, da so vsa človeška bitja po vsem svetu rojena z enakimi, neodtujljivimi človekovimi pravicami in da imajo vse narodnosti in vsi ljudje pravico in dolžnost braniti pravice vseh ostalih.«

Izobraževanje bo uvod v SDČP in raziskovanje načinov, kako se lahko aktivirate za zagovarjanje in uresničevanje svojih pravic in pravic drugih.

Spletno izobraževanje bo predstavilo teme, kot so:

  • dostojanstvo in človekove pravice,
  • promoviranje enakosti in ne-diskriminacije v vaši skupnosti,
  • oblikovanje družbe na podlagi načel človekovih pravic.

Izobraževanje je brezplačno, proti plačilu pa je na voljo potrdilo o opravljenem izobraževanju. Več informacij in dostop do izobraževanja.