November je tik pred vrati in z njim tudi nova izdaja Tedna globalnega učenja (TGU). To bo priložnost za številne akterje (nevladne organizacije, učitelje, vzgojitelje, vlade …), da v novembru, še posebej pa od 15. do 21. novembra praznujejo in spodbujajo globalno učenje kot orodje za ozaveščanje in dialog po svetu. Na informativnem srečanju 27. oktobra se lahko seznanite z vsemi potrebnimi informacijami za izvedbo vaše aktivnosti.

Podobno kot v preteklih letih bo potekal pod geslom »To je naš svet, ukrepajmo skupaj!« in v luči ciljev tajnostnega razvoja. TGU 2021 bo promoviral dejavnosti, ki jih predlagata mreža za globalno učenje (Global Education Network) in sodelujoče organizacije.

Uradni začetek priprav na izvedbo TGU 2021 bo 27. oktobra, ko bo ob 15. uri prek spleta potekalo informativno srečanje.

Na dogodku bo priložnost za predstavitev vseh novosti o letošnjem tednu. Dogodek bosta skupaj gostila Center Sever-Jug Sveta Evrope in njegova mreža za globalno učenje. Če želite izvedeti več, se nam pridružite na dogodku in ugotovite, kako lahko igrate dejavno vlogo pri oblikovanju naše družbe v bolj trajnostno in pravično.

V prvem delu dogodka bo Center Sever -Jug Sveta Evrope predstavil splošni pregled dejavnosti, načrtovanih za letošnje leto. Nadalje bosta dva nacionalna koordinatorja iz mreže govorila o posebni postavitvi tedna v svojih državah. Seja se bo nato zaključila z vprašanji in odgovori, kjer bodo govorniki odgovarjali na vprašanja udeležencev.

Na dogodek se prijavite na tej povezavi.

Teden globalnega učenja je svetovna kampanja za ozaveščanje in poziv k skupnemu premisleku našega sveta z uporabo globalnega učenja kot orodja za solidarnost in spremembe. Poziva vsakega izmed nas, da izpolni svojo vlogo globalnega državljana in prispeva k trajnostnejšemu in pravičnejšemu svetu. Spodbuja izmenjavo rešitev, premislek o svojih navadah in načinu življenja, pa tudi iskanje novih oblik izobraževanja ter socializacije.

Zbiranje in združevanje idej je bistveno za Teden globalnega učenja. K tej pobudi se lahko pridružijo vse zainteresirane strani, ki se obrnejo na nacionalne koordinatorje mreže, in se tako neposredno vključijo v nekatere že načrtovane dejavnosti ali predlagajo nove. V Sloveniji je nacionalna koordinatorica TGU Patricija Virtič iz Platforme SLOGA (patricija.virtic/@/sloga-platform.org ali 031 410 550).

Pripravila: PV
Foto: Center Sever -Jug Sveta Evrope


Od leta 1999 dalje je Teden globalnega učenja vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever-Jug organizirajo države članice Sveta Evrope. V tem tednu se v številnih evropskih državah zvrstijo številni dogodki namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne nepravičnosti in globalne solidarnosti. Platforma SLOGA je nacionalna koordinatorica Tedna globalnega učenja v Sloveniji od leta 2006.
Izvedba Tedna globalnega učenja 2021 poteka v sklopu projekta Climate of Change. Projekt Climate of Change (Vseevropska kampanja za boljšo prihodnost podnebnih migrantov), v katerem kot partnerska organizacija sodeluje Platforma SLOGA, v Sloveniji sofinancirata Program Izobraževanja in ozaveščanja o razvoju Evropske unije in Ministrstvo za zunanje zadeve. Izražena stališča ne predstavljajo stališč Vlade Republike Slovenije in/ali EU.