Učitelji/-ce, profesorji/-ice, mladinski/-e delavci/-ke in nevladniki/-ce, aktivni/e v neformalnem učenju, ki delate z mladimi v starosti med 14. ter 20. letom: vabimo vas k sodelovanju v anketi o uporabi digitalnih in multimedijskih orodij pri izobraževanju o človekovih pravicah ter migracijah! Rezultati ankete bodo uporabljeni za načrtovanje usposabljanj v okviru projekta MigratED, katerega projektni partner je SLOGA.

Italijanska nevladna organizacija GVC skupaj z osmimi evropskimi partnerji (občino Bologna in CSAPSA2 v Italiji, 4Change ter CICANT/Univerzo v Lusofoni na Portugalskem, ActionAid Hellas in Karpos v Grčiji, platformo SLOGA v Sloveniji ter Future World Center na Cipru) izvaja projekt »MigratED«, katerega cilj je razširjanje dobrih praks globalnega učenja o vprašanjih medkulturnega dialoga, migracij, človekovih pravic in razvoja, usposabljanje učiteljev/ic ter strokovnjakov/inj na področju izobraževanja o teh vprašanjih in o uporabi digitalnih ter multimedijskih orodij.

V okviru projekta MigratED so v letu 2019 načrtovana nacionalna usposabljanja za učitelje/ice, profesorje/ice, strokovnjake/inje, mladinske delavce/ke in zaposlene v neformalnem izobraževanju. Usposabljanja bodo organizirana skladno z rezultati ocene potreb in s poudarkom na globalnem učenju, migracijah, človekovih pravicah, trajnostnem razvoju itd. ter na medijski pismenosti, digitalnih in multimedijskih orodjih za naslavljanje teh tem.

S ciljem prepoznavanja potreb na nacionalni ravni je bila pripravljena anketa o uporabi digitalnih in multimedijskih orodij pri izobraževanju o človekovih pravicah ter migracijah, namenjena učiteljem/icam, profesorjem/icam, mladinskim delavcem/kam in nevladnikom/cam, aktivnim v neformalnem učenju, ki delate z mladimi v starosti med 14. ter 20. letom.

Anketo lahko izpolnite do konca julija. Za izpolnjevanje ankete boste potrebovali do deset minut. Vnaprej se vam zahvaljujemo za vaš čas in upamo, da se nam boste pridružili pri projektnih aktivnostih!

Za več informacij o projektu MigratED se obrnite na Adriano Aralica s platforme SLOGA (adriana.aralica@sloga-platform.org).


Print Stampa logo_Sloga1