Projekt Bridge 47, ki je od 2017 do 2021 potekal v okviru programa  evropske komisije  DEAR (Development Education and Awareness Raising), se počasi zaključuje. Zato je čas za oceno učinkovitosti dejavnosti in pridobljenih izkušenj.

Kako je projektu prek globalnega učenja uspelo mobilizirati globalno civilno družbo, da prispeva k globalni pravičnosti in izkoreninjanju revščine? Ali je bil uspešen v svojem prizadevanju, da organizacijam civilne družbe, aktivistom in drugim ponudi prostor za sodelovanje, izmenjavo informacij in virov ter razvoj novih, inovativnih in učinkovitih pristopov za spodbujanje transformativnih sprememb v družbi?

Člani mreže Bridgde 47 in udeleženci globalnih dogodkov ste vabljeni, da sodelujete v anketi:

https://www.surveymonkey.com/r/B47network

Izpolniti jo je treba do 23. marca.


Projekt Bridge 47 sooblikujejo evropske in globalne civilnodružbene organizacije, med njimi je tudi Platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da bi ta s pomočjo globalnega učenja prispevala k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.