Vedno več mladih v Sloveniji se vključuje v podjetniške krožke in aktivnosti, ki spodbujajo razvijanje podjetništva. Vendar pa tovrstne aktivnosti premalo pozornosti namenjajo globalni dimenziji in trajnostnemu razvoju.V sklopu projekta Globalna odgovornost za prihodnost so zato nastala gradiva in pripomočki, ki jih lahko mladi in njihovi izobraževalci uporabljajo pri snovanju in izvedbi podjetniških idej.

Gradiva so bila uporabljena pri izvajanju delavnic globalnega učenja, ki so jih izvajale nevladne organizacije, vključene v projekt. Glavni namen delavnic je bil, da s podporo in mentorstvom predstavnikov nevladnih organizacij, mladi pridobijo znanje in spretnosti, potrebne za spodbujanje trajnostnega načina življenja, vključno s spoštovanjem človekovih pravic, enakosti spolov, spodbujanjem kulture miru in nenasilja, državljanstva sveta ter spoštovanjem kulturne raznolikosti.

Z umestitvijo na svetovni splet so gradiva prosto dostopna vsem zainteresiranim, kar povečuje njihovo uporabnost in trajnost projektnih rezultatov.

ODKLJUKNICA

TRAJNOSTNA NARAVNANOST PODJETNISKE IDEJE


Projekt Globalna odgovornost za prihodnost financira Evropska mreža za globalno učenje – GENE. Projekt je del programskih aktivnosti CEP, ki jih sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje. V projektu sodelujemo Center za evropsko prihodnost, podjetniški “peskovnik” Ustvarjalnik in nevladne organizacije: Forum za enakopravni razvoj, platforma SLOGA in društvo Humanitas.

logotipi ustvarjanilnik