Letošnji Vrh voditeljev držav na sedežu Združenih narodov v New Yorku se je začel z zasedanjem na temo preoblikovanja izobraževanja. Pred vrhom so v petek, 16. in soboto, 17. septembra, potekala srečanja o mobilizaciji in rešitvah, na katerih se je spodbujala udeležba ministrov.

Ob priznavanju, da je izobraževanje človekova pravica in temelj za mir, strpnost, druge človekove pravice in trajnostni razvoj, generalni sekretar Združenih narodov (ZN) sklical svetovne voditelje na vrh o preobrazbi izobraževanja (Transforming Education Summit) 19. septembra 2022, kot ključni mejnik pri napredku naše skupne agende.

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je v uvodnem nagovoru izpostavil, da smo danes priča procesu, ki nas oddaljuje od doseganja ciljev trajnostnega razvoja, saj se še posebej v izobraževanju prepad med razvitimi in nerazvitimi poglablja. Izpostavil je zastarelost šolskih kurikulov, ki vse prevečkrat ne naslavljajo vsebin trajnostnega razvoja, med ostalim je pozval k preobrazbi izobraževanja v smer spremembe vloge učitelja kot promotorja učenja in ne zgolj prenašalca znanj. Izobraževanje je postala ločnica med bogatimi in nerazvitimi, ki se zgolj in le še poglablja.

Dogodek preobrazbe izobraževanja je Evropska unija podprla z izjavo držav članic s pismom generalnemu sekretarju Združenih narodov, kjer je izpostavila skupne stične točke, pomen vseživljenjskega učenja za trajnostni razvoj, vključevanje mladih v procese odločanja, opozorila pa predvsem na pomen vzdržnega, učinkovitega in pravičnega javnega financiranja izobraževanja, kjer lahko proračune za izobraževanje povečujemo tudi z inovativnimi finančnimi ukrepi, kot je Team Europe z izpostavljenim javno-zasebnim sodelovanjem.

Vrh omogočil tudi vidno vlogo slovenskih dosežkov
Na vrhu o preoblikovanju izobraževanja je Slovenija aktivno vlogo izkazala v okviru spremljevalnih srečanj, ki so potekala ob robu vrha. Veleposlanik pri stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Organizaciji združenih narodov v New Yorku Boštjan Malovrh je odprl razpravo na temo veščin digitalnega državljanstva in umetne inteligence pri učenju in poučevanju in sicer s pogledom na človekove pravice. Izpostavil je bogate dosežke na področju e-šolstva v Sloveniji in dosežke v obdobju 2007 do 2015 ter aktualne razvojne aktivnosti v povezavi z novo Agendo za digitalno izobraževanje do leta 2027. Spomnil je, da sta bili pod okriljem Unesca v Sloveniji ustanovljeni Katedra za odprte tehnologije za odprte izobraževalne vire in odprto učenje ter Mednarodni center za umetno inteligenco (IRCAI), oba pri Inštitutu Jožef Stefan.

Na dogodku Prostodostopni izobraževalni viri (angleško OER) je uresničevanje Priporočil UNESCA Republike Slovenije predstavil Aleš Ojsteršek, svetovalec ministra pri članstvu v Unescovem Visokem odboru za usmerjanje politik. Kot ključno je izpostavil vztrajanje pri vzpostavljanju varnih, odpornih in kakovostnih platform za odprte učne vire, posebej, ker so pomembna alternativa državam globalnega juga pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Slovenija je med skupinami držav, ki spodbujajo rabo odprtih licenc (angleško Creative Commons) v izobraževanju, še posebej za raven proste izmenjave gradiv med učitelji. Spomnil je, da je to mogoče zaradi visokih dosežkov učiteljev Sloveniji in njihovih izkušenj v preteklosti in zaradi prenove izobraževalnih vsebin, ki se je že začela.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je prisotne nagovoril preko video nagovora v katerem je izpostavil slovenske dosežke v izobraževanju in se pridružil gibanju o preoblikovanju izobraževanja, ki je največje zagotovilo, da ostanemo na poti doseganja ciljev trajnostnega razvoja. Pri tem je posebno pozornost izkazal učiteljem kot ključnim nosilcem sprememb.

Podrobnosti

Pripravila: PV
FOTO: MIZŠ