V okviru projekta Bridge 47 je 22. maja 2019 v Bratislavi potekal sestanek slovenske in slovaške platforme NVO, Evropskega združenja za razvoj in raziskave (EADI) in slovaške Univerze Comenius. Sestanek je potekal v okviru South-Eastern Knowledge Exchange Partnership (SEKEP) na področju globalnega učenja.

Namen srečanja je bila vzpostavitev niza aktivnosti in dogodkov do oktobra 2020 za krepitev partnerskega sodelovnja med partnerji. Vzpostavljena je bila mreža za izmenjavo znanja, ki bo združevala akademike, nevladne organizacije, vladne institucije in zainteresirane strani, ki jih bo zanima globalno učenje.

Za več informacij se obrnite na info@sloga-platform.org.


Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 15 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve v sklopu sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje. Izražena stališča ne predstavljajo stališč EU ali Vlade Republike Slovenije.Bridge 47 logotipi