UNESCO je 23. junija izdal letno GEM poročilo z naslovom “Inclusion and Education”, ki ocenjuje napredek pri doseganju cilja trajnostnega razvoja 4. Poročilo obravnava tudi vključevanje v izobraževanje in opozarja na vse, ki so izključeni iz procesa izobraževanja.

Poročilo predvsem opozarja, da je naša dolžnost zagotoviti, da ima vsak otrok dostop do izobraževanja, ne glede na njegove okoliščine. Raziskuje pa izzive, ki  nas zadržujejo pri doseganju te vizije, in prikazuje konkretne primere politik uspešnih držav.

Več.

Poročilo je dostopno tudi v spletni knjižnici platforme SLOGA.