V sklopu motivacijskega dne za učitelje za področje globalnega učenja, ki bo v Kopru potekal v petek, 7. 10. 2016, bo potekala tudi tržnica dobrih praks in metodologij ponudnikov neformalnega izobraževanja s področja globalnega učenja in trajnostnega razvoja, zato vabimo organizacije k sodelovanju na tržnici.

Motivacijski dan Z UČENJEM MLADIH DO TRAJNOSTNEGA SVETA IN DRUŽBE! želimo sooblikovati skupaj z nevladnimi in drugimi organizacijami v Sloveniji, ki delujejo na področju GU in trajnostnega razvoja, saj je eden od ciljev predstaviti obstoječe metodologije/dobre prakse različnih organizacij.
V ta namen bomo med drugim izvedli TRŽNICO DOBRIH PRAKS IN METODOLOGIJ PONUDNIKOV NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA S PODROČJA GU IN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA, kjer bodo imele različne organizacije priložnost predstavitve na stojnicah, s poudarkom na predstavitvi metodologije, ki jo uporabljajo v šolah.

Vabimo vas k soustvarjanju dogodka oz. k predstavitvi na tržnici metodologij/dobrih praks. Ta bo potekala med 14.00 in 15.00, vabljeni pa ste tudi, da se dogodka udeležite v celoti.

Prosimo izpolnite PRIJAVNI OBRAZEC in ga pošljite na peter.kastelic@pina.si najkasnejedo ponedeljka, 3. 10. 2016.

DODATNE INFORMACIJE: peter.kastelic@pina.si, 031 495 156

Dogodek je ena od aktivnosti v okviru projekta Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev!, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Obisk gospoda Nuna da Silve in delavnico EU SI TI delno financira Evropska unija.


mrstudi-tislogaProjekt Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev! financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, koordinira pa SLOGA, platforma za razvojno sodelovanje, humanitarno pomoč in globalno učenje.