Društvo Humanitas 22. novembra 2017 organizira konferenco Od globalnih izzivov do globalnih državljanov: kako naslavljati občutljive teme in ustvarjati prostore sobivanja? Ciljne skupine bodo učitelji, ravnatelji, predstavniki šol, ZRSŠ, MIZŠ, MZZ, in nevladne organizacije, delujoče na področju globalnega učenja (GU).
Konferenco bi želeli soustvariti skupaj z nevladnimi organizacijami v Sloveniji, saj je eden od ciljev konference, kot že leta poprej, predstaviti obstoječe metodologije različnih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju GU.

V ta namen bodo na konferenci zopet organizirali tržnico metodologij, kjer se bodo različne organizacije imele možnost predstaviti na stojnicah, s poudarkom na predstavitvi metodologije, ki jo uporabljajo v šolah in neformalnih okoljih. Tržnica bo potekala med 15. in 16.uro v avli Mestnega muzeja v Ljubljani.

Vsaka organizacija bo imela na voljo polovico mize, za predstavitev svojih materialov. Vabimo vas, da nam vaše materiale (priročnike, ipd.) pošljete tudi v pdf obliki, saj bomo vsakemu obiskovalcu podarili USB ključek z vsebinami predstavljenimi na konferenci.

Za PRIJAVO na tržnico in posredovanje morebitnih pdf materialov imate čas do petka, 3. novembra.

Letos predvidevamo za konferenco kotizacijo, vendar pa bo za do dva predstavnika na organizacijo, ki se bo udeležila tržnice metodologij, konferenca brezplačna.

VABILO na tržnico metodologij – konferenca globalnega učenja