Umanotera, članica Platforme SLOGA, vabi na usposabljanje za izobraževalce z naslovom Poučevanje o (pre)hrani v času podnebnih sprememb, ki bo 28. septembra 2022, od 16.30 do 19.00 v Grand Hotelu Union v Ljubljani.

Na dogodku bodo predstavili nabor konkretnih aktivnosti, ki jih lahko učitelji in izobraževalci v neformalnem izobraževanju uporabijo pri svojem delu, eno izmed pripravljenih delavnic pa bodo preizkusili v praksi.

Hrana je več kot zgolj to, kar jemo. Predstavlja enega izmed gradnikov naših družb in kultur, prek hrane se kaže naš odnos do sveta, ki nas obdaja. Trenutni svetovni sistem oskrbe s hrano povzroči skoraj tretjino vseh antropogenih izpustov toplogrednih plinov in je tako eden izmed glavnih vzrokov za podnebno krizo, poleg tega pa vodi v pospešeno izginjanje biotske raznovrstnosti ter v zniževanje kakovosti pitne vode in zmanjševanje rodovitnosti tal.

Samo s spremembo prehranjevalnih navad ne bomo rešili podnebne krize, hkrati pa podnebne krize ne moremo ustrezno nasloviti brez spremembe prehranjevalnih navad. Pedagogi_nje imajo veliko izobraževalno in motivacijsko moč, da mlade seznanijo s podnebju in zdravju prijaznejšo hrano in tako na dolgi rok spreminjajo vsakodnevne prehranske navade ter s tem prispevajo k zmanjšanju negativnih vplivov na naravo in podnebje.

Obvezne prijave sprejemajo na povezavi tukaj.
Več informacij najdete v vabilu na povezavi tukaj.

Pripravila: PV