Pred kratkim je potekal spletni seminar, ki so ga organizirali pri platformi VENRO, v sodelovanju z Bridge 47. Na seminarju so udeleženci razpravljali o perspektivah civilne družbe v okviru Unescovega okvira »Izobraževanje za trajnostni razvoj: kažipot«.

Okvir je predstavil Alexander Leicht, vodja Oddelka za izobraževanje za trajnostni razvoj, ki je pojasnil, da je dokument rezultat posvetovanja med državami članicami, strokovnjaki, vladnimi organizacijami in približno 100 civilnodružbenimi organizacijami s ciljem, da prikaže več perspektiv.

Leicht je poudaril močen mandat za uresničitev cilja trajnostnega razvoja 4.7 in poudaril, da je to prvič, da je izobraževanje za trajnostni razvoj (v ang. Education for Sustainable Development – ESD) del globalnega celovitega okvira, skupaj z globalnim učenjem in drugimi vrstami transformativnega učenja. Sam dokument se osredotoča na idejo »velike preobrazbe« in vlogo izobraževanja pri ustvarjanju tako individualne kot strukturne preobrazbe za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. V sklepnih besedah se je dotaknil priporočil z zagotovilom, da bodo države prejele podporo Unesca pri implementaciji izobraževanja za trajnostni razvoj na nacionalni ravni.

Naslednja govorka, Gundula Bueker iz platforme VENRO, je predstavila odziv civilne družbe na Unescov kažipot, predstavila pa je tudi proces platforme VENRO, s podporo mreže Bridge 47, pri oblikovanju dokumenta. Celoten odziv civilne družbe na dokument je na voljo na tej povezavi. Ključni poudarki izjave so, da je izobraževanje za trajnostni razvoj medsektorsko vprašanje in da je civilna družba ključni zaveznik pri izvajanju procesa. Prispevek s strani Bridge 47 je poudaril pomen pristopa več interesnih skupin.

Svetovna konferenca Unesca o izobraževanju za trajnostni razvoj bo potekala med 17. in 19. majem 2021.


Dogodek je potekal v sklopu projekta Bridge 47 , ki ga sofinancira Evropska unija. V Sloveniji projekt izvaja platforma SLOGA, sofinancira ga Ministrstvo za zunanje zadeve v sklopu sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje. Izražena stališča ne predstavljajo stališč EU ali Vlade Republike Slovenije.