Lahko postaneš član delovne skupine za globalno učenje

Delovna skupina povezuje različne iniciative s področja globalnega učenja v Sloveniji, prizadeva si za vključevanje tem GU v sistem formalnega in neformalnega izobraževanja. Poseben poudarek na tem področju daje skupina integraciji dela nevladnih organizacij in drugih institucij s področja izobraževanja. Skupina je članica CONCORD Development Education Forum. Več o delu DS si lahko preberete v Zapisniki sestankov DS.