Lahko ozdraviš svet

MILENIJSKI CILJ ŠT. 5: Izboljšati zdravje mater

Za tri četrtine zmanjšati število smrti žensk zaradi nosečnosti in poroda ter doseči optimalno reproduktivno zdravje do leta 2015.

V današnjem svetu imamo veliko znanja in vemo, kako reševati življenja večine žensk in njihovih otrok zaradi zapletov v nosečnosti in med porodom. Vendar se skupno število smrti mater (petsto tisoč na leto) in njihovih otrok (štiri milijone na leto) v zadnjih sedmih letih ni bistveno zmanjšalo. Vsako minuto zaradi zapletov v nosečnosti ali med porodom umre ena ženska, čeprav je te zaplete v večini držav v svetu mogoče preprečiti. Med bogatimi in revnimi državami, kakor tudi med bogatimi im revnimi znotraj državah, obstajajo velike razlike v umrljivosti mater. V Nigru umre ena od sedmih žensk zaradi nosečnostnih in porodnih zapletov, na Švedskem pa ena izmed sedemnajst tisoč.

Tudi v Evropi ženske še vedno umirajo zaradi rojevanja, čeprav je število smrti  bistveno manjše kot v revnejših predelih sveta. Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da nekatere države, predvsem manj bogate iz vzhodne Evrope, krepko zaostajajo pri uresničevanju tega cilja. Nekatere evropske države beležijo celo porast umrljivosti mater, v Sloveniji pa ta številka v zadnjih dvajsetih letih zelo niha.  Če je v začetku devetdesetih let umrljivost v Sloveniji dosegla povprečno raven zahodnoevropskih držav (pet smrti na sto tisoč živorojenih otrok), je v sredini devetdesetih let ponovno narasla na še enkrat višjo raven in na tej ravni z nekaj nihanji navzdol ostaja že skoraj deset let.

Kaj je potrebno narediti?
Potrebno je zagotoviti ustrezno financiranje zdravstvenega sistema, še posebej področja spolnega in reproduktivnega zdravja. Poskrbeti je potrebno tudi za vzpostavitev nacionalnih programov, ki bodo zmanjšale smrtnost mater ter usposobiti zdravstvene delavce, ki bodo zagotovili ustrezno oskrbo med in po porodu.  Še posebej je potrebno biti pozoren na najbolj ranljive skupine, ki nimajo dostopa do zdravstvenih storitev in do žensk, ki so žrtve nasilja doma.

Kako pri tem sodelujejo slovenske NVO?
Z informiranjem žensk o pravicah do reproduktivnega zdravja se ukvarjajo Združenje naravni začetki, Društvo Živa, Slovenska Filantropija – Center za promocijo zdravja ter Slovenska Karitas in še nekatere druge nevladne organizacije. Društvo Afriški center se aktivira na področju zdravja žensk in otrok skozi prehranske navade.

TUDI TI lahko izboljšaš zdravje mater!

  • Pouči se o spolnih in reproduktivnih pravicah žensk in o tem ozavesti tudi ljudi okoli sebe
  • Bori se proti nasilju nad ženskami
  • Pozovi vlado in ustrezne državne institucije, naj vlagajo v zdravstveno oskrbo za ženske, tako doma kot po svetu
  • Poveži se z mediji in jih opozori na problem spolnih in reproduktivnih pravic žensk po svetu

MILENIJSKI CILJ ŠT. 6: Boriti se proti virusu HIV/aids, malariji in drugim boleznim

Do leta 2010 zagotoviti univerzalno dostopnost zdravljenja okužb z virusom HIV/aids ter zmanjšati širjenja virusa HIV/aidsa, malarije ter drugih bolezni do leta 2015. 

Število okuženih s HIV stalno narašča in po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije že presega 30 milijonov. Ocenjujejo, da se dnevno okuži več kot 7.000 ljudi. Večina okuženih z virusom živi v podsaharski Afriki, 60 % med okuženimi je žensk. Za malarijo vsako leto umre preko milijon ljudi, med njimi kar 80% otrok mlajših od 5. let. Epidemija je največja v podsaharski Afriki.  Vsak otrok v malaričnem geografskem pasu preboli malarijo vsaj štirikrat letno, kar ima za posledico hudo slabokrvnost, zmanjšano odpornost, večjo možnost za druge okužbe in počasnejši razvoj.

Naraščajoča odpornost povzročitelja, nedostopnost protimalaričnih zdravil in vse slabše ekonomsko stanje številnih držav globalnega Juga so v zadnjih letih privedli do dodatnega poslabšanja globalnega epidemiološkega stanja na področju malarije v svetu. Izsledki številnih raziskav kažejo, da uporaba preventivnih ukrepov za zaščito pred piki komarjev (impregnirane mreže proti komarjem za spanje) in takojšnje ustrezno zdravljenje pomembno zmanjšata smrtnost zaradi malarije.

Revnejše prebivalce tropskih držav ogroža še cela vrsta drugih bolezni in stanj npr. podhranjenost, kronične bolezni kot sladkorna bolezen, bolezni srca in ožilja, tuberkuloza, driske, ter številne druge okužbe, ki jih marsikje v svetu uspešno preprečujemo s cepljenji (mumps, oslovski kašelj, ošpice, davica, rdečke, hepatitis B, tetanus).

Kaj je potrebno narediti?
Potreben je trajnostni nacionalni zdravstveni sistem, ki bo zagotavljal kvalitetne storitve ter medsektorski pristop z jasno dolgoročno vizijo in načrti za zmanjšanje okužb z virusom HIV in drugimi prenosljivimi boleznimi. Nujno je izobraževanje in ozaveščanje o zaščiti pri spolnih odnosih in povečanje dostopnosti do kondomov, za bolj proti boleznim pa je potrebno tudi povečati finančna sredstva za zdravstvene storitve.

Kako pri tem sodelujejo slovenske NVO?
Prakso na tem področju imata Sekcija za Tropsko medicino ter Inštitut za varovanje zdravja. Na svojih ekspedicijah po Afriki se poleg zdravljenja ukvarjajo tudi z izobraževanjem medicinskega osebja, zbiranjem cepiv ter nakupom mrež. Slovenska Filantropija in Humanitas sta aktivna na področju ozaveščanja lokalnega prebivalstva v Afriki.

TUDI TI! lahko ozdraviš svet

  • Deluj preko meja in prostovoljno posveti svoj čas in skrb najbolj ranljivim skupinam, obolelim za HIV/aidsom ali drugimi prenosljivimi boleznimi
  • Pozanimaj se o vzrokih prenosljivih bolezni, ozaveščaj svojo okolico ter premagaj stereotipe o ljudeh, ki imajo prenosljive bolezni.