Lahko otrokom omogočiš šolanje

MILENIJSKI CILJ ŠT. 2: Doseči univerzalno osnovnošolsko izobrazbo

Zagotoviti, da bodo do leta 2015 vsi otroci (tako fantje kot dekleta) lahko zaključili osnovnošolsko izobraževanje.

Po svetu več kot sedemdeset milijonov otrok, od tega 40 % deklic, še vedno nima dostopa do šole. Dvesto petdeset milijonov otrok v starosti od pet do štirinajst let dela za svoje preživetje, osemsto dvainsedemdeset milijonov ljudi pa je še danes nepismenih, od tega kar dve tretjini žensk.

Pred dvajsetimi leti je osnovno šolo obiskovalo osem od desetih otrok, danes jo obiskuje devet od desetih. Stanje se torej izboljšuje, vendar so med posameznimi deli sveta še vedno velike razlike. Zaostaja predvsem podsaharska Afrika, kjer osnovno šolo obiskuje le 2/3 otrok. V državah kot so Burkina Faso, Džibuti, Eritreja, Etiopija, Mali in Niger je v osnovno šolo vključenih manj kot 50 % otrok odgovarjajoče starosti. Še vedno je zaskrbljujoč tudi razkorak med spoloma, še posebej v podsaharski Afriki in južni Aziji. Kljub temu pa dosežki v nekaterih državah vzbujajo optimizem, npr. v Ugandi in Malaviju kjer se je število v otok, ki so vključeni v osnovno šolanje, v petih letih podvojilo in že presega 80 %.

Kaj je potrebno narediti?
Vlade morajo zagotoviti dostop do kakovostnega osnovnošolskega izobraževanja tudi v najbolj revnih predelih sveta. Pogosto so bili učinkoviti mehanizmi za povečanje števila šolajočih otrok odprava šolnin, brezplačna prehrana, zdravstvena oskrba ter podpora njihovim družinam. Slednje je še posebej ključno pri zagotavljanju, da otroci osnovno šolo tudi končajo. Mnogi šole nikoli ne končajo, saj morajo zgodaj poprijeti za delo in preživljati svojo družino. Nujno je tudi izobraževanje učiteljev in učiteljic za izboljšanje kakovosti izobraževanja.

Kako pri tem sodelujejo slovenske NVO?
Izpolnjevanje drugega cilja je v Sloveniji zelo aktivno. V svojih projektih se s tem področjem ukvarjajo Društvo Humanitas, Slovenska Filantropija, Zavod Voluntariat, Društvo Edirisa, Umanotera, Ustanova Skupaj ter Mirovni Inštitut. Ciljna skupina teh projektov so otroci iz držav Zahodnega Balkana, Afrike, pa tudi iz Azije.

TUDI TI lahko otrokom omogočiš šolanje!

  • Državne institucije opomni o problematiki in pomenu dostopa do osnovne izobrazbe
  • Poveži se s šolami in relevantnimi organizacijami ter z njimi organiziraj akcijo v lokalnem okolju
  • Postani prostovoljka oziroma prostovoljec v Sloveniji ali drugje v svetu, ki podpira izobraževanje otrok
  • Nameni sredstva za razvojno izobraževalne projekte v revnejših predelih sveta.