Lahko ohraniš mlado življenje

MILENIJSKI CILJ ŠT. 4: Zmanjšati smrtnost otrok

Med leti 1990 in 2015 za dve tretjini zmanjšati smrtnost otrok mlajših od pet let. 

70 odstotkov otroških smrti gre pripisati šestim vzrokom: diareja, malarija, neonatalna infekcija, pljučnica, prezgodnji porod ter pomanjkanje kisika pri rojstvu. Podatki sicer kažejo, da je med leti 1990 in 2006 stopnja smrtnosti otrok močno padla in v letu 2007 je smrtnost otrok mlajših od pet let prvič v zgodovini padla pod 10 milijonov. A čeprav je to izjemen napredek, še ni čas za zadovoljstvo, saj je možno večino teh smrti preprečiti s cenovno dostopnimi metodami – z dostopom do čiste vode, dobre hrane ni zdravstvene oskrbe.

90% otroških smrti pod 5 letim se zgodi v samo 42 državah, s podsaharsko Afriko kot še posebej občutljivo regijo. Velike razlike obstajajo znotraj posameznih regij, saj so najbolj izpostavljeni otroci revnih in ruralnih družin ter otroci neizobraženih mater.

Kaj je potrebno narediti?
Potrebno je omogočiti cepljenje otrok v prvih letih življenja, prepoznati in zdraviti bolezni v njihovi zgodnji fazi ter zagotoviti zdravstvene delavce, še posebej v najbolj revnih, ruralnih predelih. Mladim ženskam je potrebno tudi izboljšati dostop do informacij o spolnem in reproduktivnem zdravju. Zavzemati se je potrebno za javni dostop do osnovne zdravstvene oskrbe in povečati razvojno pomoč, ki bo pripomogla k graditvi trdnih zdravstvenih sistemov.

Kako pri tem sodelujejo slovenske NVO?
Unicef Slovenija se zmanjševanja smrtnosti otrok loteva na več načinov: zagotavljanje cepiv, čiste pitne vode in sanitarij, izboljšanje družinske samooskrbe ter hiter odziv na krizne razmere.

TUDI TI lahko ohraniš mlado življenje!

  • Spregovori o nasilju med otroki, v šoli ali lokalni skupnosti
  • Zavzemaj se za univerzalno in vsem dostopno zdravstveno oskrbo
  • Nadzoruj in opominjaj vladne institucije, naj namenijo več sredstev za izboljšanje zdravstvenih razmer v svetu
  • Organiziraj dobrodelno akcijo