Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko vabi na interaktivno tematsko delavnico z namenom priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja.

Delavnica bo potekala v sredo, 18. marca, med 9. in 14. uro v prostorih ABC Accelatorja na Šmartinski cesti 152 v Ljubljani.

Delavnica je ena izmed 5 delavnic, katerih namen je soočenje mnenj predstavnikov in predstavnic nedržavnih oziroma nevladnih akterjev (civilne družbe, socialnih partnerjev, znanstveno-akademske skupnosti idr.) z delom in aktivnostmi resornih ministrstev v Sloveniji. Tematske delavnice bodo v smiselnih sklopih povezovale več ciljev trajnostnega razvoja, s čimer si SVRK želi dobiti vpogled v različna področja s strani raznolikih deležnikov in deležnic.

Tokratna delavnica bo naslavljala sledeče cilje trajnostnega razvoja:

  • Cilj trajnostnega razvoja 7: Vsem zagotoviti dostop do cenovno sprejemljivih, zanesljivih, trajnostnih in sodobnih virov energije
  • Cilj trajnostnega razvoja 11: Poskrbeti za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in naselja
  • Cilj trajnostnega razvoja 13: Sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam
  • Cilj trajnostnega razvoja 14: Ohranjati in vzdržno uporabljati oceane, morja in morske vire za trajnostni razvoj
  • Cilj trajnostnega razvoja 15: Varovati in obnoviti kopenske ekosisteme ter spodbujati njihovo trajnostno rabo, trajnostno gospodariti z gozdovi, boriti se proti širjenju puščav, preprečiti degradacijo zemljišč in obrniti ta pojav ter preprečiti izgubo biotske raznovrstnosti

Prijavite se lahko do 16. marca na elektronski naslov Kaja.Primorac@gov.si. Na elektronski naslov ali telefonsko številko 01 400 35 54 se lahko obrnete tudi v primeru vprašanj.