Obiska se je udeležilo 18 predstavnic in predstavnikov civilnih organizacij novih držav članic, med njimi sta bila dva predstavnika nacionalnih razvojnih platform (SKOP in CROSOL) in 15 predstavnic in predstavnikov organizacij, ki so aktivne v nacionalnih platformah. Glavni namen študijskega obiska je bilo povečanje poznavanja evropskih institucij in njihove vloge v mednarodnem razvojnem sodelovanju, prepoznavanje EU procesov povezanih z globalnim učenjem in ozaveščanjem javnosti ter razumevanje aktualnih ključnih procesov v razvojnih politikah, kot na primer razprava o ciljih trajnostnega razvoja.

Udeleženci študijskega obiska so tako obiskali direktorja in vodjo zagovorništva Evropskega združenja nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD), predstavnike VSO International, ActionAid in Oxfam, kot tudi predstavnike Evropske komisije – kabinet komisarja za mednarodno sodelovanje in razvoj, generalni direktorat Evropske komisije za mednarodno sodelovanje in razvoj oz. EuropeAid, Evropsko službo za zunanje delovanje in Evropski ekonomski in socialni odbor. Skupino je gostilo tudi stalno latvijsko predstavništvo, kje so se seznanili z nalogami, povezanimi z predsedovanjem Svetu EU.

Udeleženci so obiskali tudi nacionalne evropske poslance in njihove asistente. Maja Ladić se je srečala s Tanjo Fajon in z dr. Igorjem Šoltesom ter njunima asistentkama. Predstavila jim je delovanje platforme in izzive, s katerimi se nevladne organizacije srečujejo. Prav tako je izpostavila pomen globalnega učenja in nujnost njegovega vključevanja v slovenski šolski sistem. Sogovornike je seznanile tudi z aktivnostmi platforme SLOGA ob evropskem letu za razvoj 2015.

Za vprašanja s področja globalnega učenja se obrnite na Patricijo Virtič (patricija.virtic@sloga-platform.org).