V okviru projekta Brights (“Boosting Global Citizenship Education using Digital Storytelling“) je 7 organizacij iz Italije, Hrvaške, Grčije in Belgije pripravilo spletno izobraževanje o globalnem učenju skozi pripovedovanje zgodb, ki je namenjeno učiteljem_icam in trenerkam_jem ki delajo z mladimi, starimi 13-19 let.

V vse bolj globaliziranem in soodvisnem svetu, ki ga karakterizira globalizacija, nove tehnologije, migracije, mednarodno konkuriranje, okoljski in politični izzivi, je pripravljati mlade za delo, državljanstvo in življenje prioriteta formalnega in neformalnega izobraževanja. Izobraževanje je potrebno za razvoj medkulturnih veščin, kritičnega mišljenje, skupinskega učenja, ustvarjalnosti in digitalne pismenosti, med drugim. Množično spletno izobraževanje »Naslavljanje globalnega učenja skozi digitalno pripovedništvo« je izvrsten trening, ki deluje na konstruktiven in participatoren način.

Več informacij in spletno izobraževanje