Med 13. in 20. novembrom 2016 bo v Sloveniji že deseto leto potekal Teden globalnega učenja v organizaciji SLOGA, platforme nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.      
Celoten seznam dogodkov

DOGODKI TEDNA GLOBALNEGA UČENJA 2016

Ponedeljek, 14. november 2015

Delavnici globalnega učenja| Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci|

Inštitut za trajnostni razvoj bo za učence Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci v Tednu globalnega učenja izvedel dve delavnici globalnega učenja. | Inštitut za trajnostni razvoj | www.itr.green-smoothie.org

 1. – 13.00| Spreminjanje diskurza o beguncih in ohranjanje kulturne raznolikosti – delavnica o ustni zgodovini, digitalni humanistiki in pripovedovanju zgodb | SLOGA, Metelkova 6, Ljubljana, 2. nadstropje|

Delavnica z Vanjo Pantic Oflazoglu, višjo izvršno pomočnico, Welcoming America, in Teo Rozman Clark, soustanoviteljico in izvršno direktorico Green Card Voices s sedežem v Minneapolisu, Minnesota, ZDA. Namen delavnice je razpravljati o komuniciranju begunskih in migrantskih tematik ter predstaviti Welcoming America in Green Card Voices kot primera dobre prakse spreminjanja retorike o beguncih.  Prijava na delavnico Delavnica je organizirana v sklopu dogodkov Welcoming Week Slovenia – Vabilo in program | SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč | www.sloga-platform.org

 

Torek, 15. november 2015

 1. – 16.00| Spreminjanje diskurza o beguncih | SLOGA, Metelkova 6, Ljubljana, 2. nadstropje|

Delavnica s Teo Rozman Clark, soustanoviteljico in izvršno direktorico Green Card Voices s sedežem v Minneapolisu, Minnesota, ZDA. Cilj delavnice je predstaviti različne pristope k spreminjanju diskurza o beguncih, in sicer z ogledom najuspešnejših video posnetkov in testiranjem nagrajene igre Danger of a Single Story. Prijava na delavnico. Delavnica je organizirana v sklopu dogodkov Welcoming Week Slovenia – Vabilo in program | SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč | www.sloga-platform.org

Delavnica državljanskega novinarstva| Osnovna šola Mirana Jarca|

Inštitut za trajnostni razvoj bo za učence na Osnovni šoli Mirana Jarca izvedel delavnico državljanskega novinarstva, na kateri bodo učenci seznanjeni z osnovami novinarskega pisanja in kakšno vlogo lahko imajo kot aktivni državljani v državljanskem novinarstvu. | Inštitut za trajnostni razvoj | www.itr.green-smoothie.org

 

Sreda, 16. november 2015

15.00 – 17.00 | Delavnica kreativnega pisanja| Mladinski dnevni center BLOK, Škofja Loka | Delavnica kreativnega pisanja bo potekala v obliki pisanja kratkih pesniških oblik – haikujev, cinqueina in podobno. Udeleženci bodo lahko svoje misli zbrali na teme kot so migracije, begunska problematika, segrevanje zemlje, samoumnevnost vode in tako dalje. Svoja občutenja bodo ubesedili na pesniški način, ki omogoča tako dobesedno rabo dejstev kot metaforični in simbolični način izražanja. | Mladinski dnevni center BLOK | www.blok.familija.eu

14.00| Vloga lokalnih skupnosti pri krepitvi podpornega okolja beguncev| Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, Velika sejna dvorana Mestnega sveta |

Pogovor z županom in ameriškim lokalnimi funkcionarjem, na katerem bosta sodelovala Berto Menard, župan Logatca in Joe Cimperman, predsednik Global Clevelanda s slovenskimi koreninami (in dolgoletni mestni svetnik v Clevelandu, OH). Pogovor bo moderiral Albin Keuc, direktor platforme SLOGA. Namen pogovora, organiziranega v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, je predstaviti primere dobrih praks krepitve podpore skupnosti in razpravljati o vlogi lokalnih skupnosti pri integraciji beguncev. Razprava bo potekala v angleščini. Prijava. Delavnica je organizirana v sklopu dogodkov Welcoming Week Slovenia – Vabilo in program | SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč | www.sloga-platform.org

Delavnica: Cilj trajnostnega razvoja št 1 – odprava revščine| Osnovna šola Frana Kranjca Celje|

Na Osnovni šolo Frana Kranjca bodo izvedli delavnico globalnega učenja za učence devetih razredov delavnico temo 1. globalnega cilja Odprava revščine. V avli šole bo na ogled razstava izdelkov iz delavnic. | Osnovna šola Frana Kranjca Celje | www.os-franakranjca.si

 

Delavnica državljanskega novinarstva| Osnovna šola Domžale|

Inštitut za trajnostni razvoj bo za učence na Osnovni šoli Domžale izvedel delavnico državljanskega novinarstva, na kateri bodo učenci seznanjeni z osnovami novinarskega pisanja in kakšno vlogo lahko imajo kot aktivni državljani v državljanskem novinarstvu. | Inštitut za trajnostni razvoj | www.itr.green-smoothie.org

Medkulturni dialog| Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka|

Društvo za Združene narode za Slovenijo bo na Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka izvedlo dve delavnici na temo medkulturnega dialoga. | Društvo za Združene narode za Slovenijo | www.unaslovenia.org

Četrtek, 17. november 2015

Seminar za učitelje: Medkulturni dialog| Osnovna šola Maksa Pečarja, Ljubljana|

Društvo za Združene narode za Slovenijo bo na seminarju za učitelje, ki bo potekal na Osnovni šoli Maksa Pečarja v Ljubljani izvedlo dve delavnici na temo medkulturnega dialoga. | Društvo za Združene narode za Slovenijo | www.unaslovenia.org

Delavnica državljanskega novinarstva| Gimnazija Ilirska Bistrica|

Inštitut za trajnostni razvoj bo za dijake na Gimnazije Ilirska Bistrica izvedel delavnico državljanskega novinarstva, na kateri bodo dijaki seznanjeni z osnovami novinarskega pisanja in kakšno vlogo lahko imajo kot aktivni državljani v državljanskem novinarstvu. | Inštitut za trajnostni razvoj | www.itr.green-smoothie.org

 

 1. – 13.00| Vloga ameriških agencij za preseljevanje beguncev in njihovo sodelovanje z zasebnim sektorjem pri podpori integracije beguncev | SLOGA, Metelkova 6, Ljubljana, 2. nadstropje|

Delavnica z Ano Mario Teixeiro, vodjo programa preseljevanja beguncev, International Rescue Committee Miami (FL). Cilj delavnice je predstaviti vlogo ameriških agencij za preseljevanje beguncev, shemo financiranja ameriškega programa preseljevanja beguncev in sodelovanja ameriških agencij za preseljevanje beguncev z zasebnim sektorjem kot donatorjem in zaposlovalcem beguncev. Prijava na delavnico. Delavnica je organizirana v sklopu dogodkov Welcoming Week Slovenia – Vabilo in program | SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč | www.sloga-platform.org

 

Petek, 18. november 2015

9.15 | Človekove pravice in globalno izobraževanje – predstavitve kratkih študentskih forumskih predstav z odprto diskusijo | Fakulteta za družbene vede,  Ljubljana, predavalnica 19|

Na Katedri za kulturologijo Fakultete za družbene vede (UL) bodo v petek, 18. novembra, izvedli predstavitve kratkih študentskih forumskih predstav z odprto diskusijo, ki bodo nastale v okviru dvodnevnih interaktivnih vaj z naslovom “Človekove pravice in globalno izobraževanje” pri predmetu Civilizacije. Njihov namen je senzibilizacija in opolnomočenje posameznika za kritično premišljevanje in aktivno participacijo v kontekstu človekovih pravic in globalnega izobraževanja z inovativno uporabo dramskih tehnik in izkustvenega učenja, tj. umetniške izraznosti, improvizacije in kontinuiranega dialoga. | Fakulteta za družbene vede | www.fdv.uni-lj.si

 

16.30 – 19.00 | Ogled filma Before the Flood| Mladinski dnevni center BLOK, Škofja Loka | Ogledu filma bo sledil voden pogovor o filmu, udeleženci bodo podali svoje mnenje, namen pogovora pa bo tudi iskanje teme oziroma ideje, ki jo bomo v naslednjem tednu uporabili za izdelavo kratkega video stop-motion izdelka. | Mladinski dnevni center BLOK | www.blok.familija.eu

 

 1. – 12.00| Sodelovanje akterjev na lokalni ravni pri integraciji beguncev: primer Global Clevelanda | Tkalka, Alternativna poslovna stavba, Tkalski prehod 4, Maribor |

Delavnica z Joejem Cimpermanom, predsednikom Global Clevelanda s slovenskimi koreninami (in dolgoletnim mestnim svetnikom v Clevelandu, OH). Namen delavnice, organizirane v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije, je predstaviti kooperativo Global Cleveland kot primer vzpostavljanja partnerstev na lokalni ravni za krepitev integracije beguncev. Global Cleveland je neprofitna organizacija, ki se osredotoča na regionalni gospodarski razvoj z aktivnim privabljanjem in povezovanjem priseljencev s številnimi gospodarskimi in družbenimi priložnostmi. Prijava na delavnico. Delavnica je organizirana v sklopu dogodkov Welcoming Week Slovenia – Vabilo in program | SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč | www.sloga-platform.org

 

Delavnica globalnega učenja| Osnovna šola Domžale|

Društvo Humanitas bo za učence Osnovne šole Domžale v Tednu globalnega učenja izvedel delavnico globalnega učenja. | Društvo Humanitas | www.humanitas.si

 

Delavnica: Na begu| KAC, Kulturniška ulica 40, Celje|

Humanitarno društvo ADRA Slovenija bo za otroke in mlade izvedla delavnico globalnega učenja na temo sprejemanja in integracije beguncev. Udeleženci bodo na delavnici lahko spoznali, zakaj prihajajo do migracij, kakšni so razlogi za beg, kakšne naj bodo skupnosti, ki sprejemajo drugačne.| Humanitarno društvo ADRA Slovenija | www.adra.si

 

Delavnica državljanskega novinarstva| Gimnazija Ptuj|

Inštitut za trajnostni razvoj bo za dijake na Gimnazij Ptuj izvedel delavnico državljanskega novinarstva, na kateri bodo dijaki seznanjeni z osnovami novinarskega pisanja in kakšno vlogo lahko imajo kot aktivni državljani v državljanskem novinarstvu. | Inštitut za trajnostni razvoj | www.itr.green-smoothie.org

Izdelava lutk iz recikliranih materialov| Osnovna šola Jožeta Moškriča, Ljubljana|

Društvo Humanitas bo za učence Osnovne šole Jožeta Moškriča v Tednu globalnega učenja izvedel delavnico izdelave lutk iz recikliranih materialov. | Društvo Humanitas | www.humanitas.si

Delavnici globalnega učenja| Osnovna šola Šmarjeta|

Inštitut za trajnostni razvoj bo za učence Osnovne šole Šmarjeta v Tednu globalnega učenja izvedel dve delavnici globalnega učenja. | Inštitut za trajnostni razvoj | www.itr.green-smoothie.org

Sobota, 19. november 2015

Delavnica: Na begu| KAC, Kulturniška ulica 40, Celje|

Humanitarno društvo ADRA Slovenija izvedla delavnico globalnega učenja na temo sprejemanja in integracije beguncev. Udeleženci bodo na delavnici lahko spoznali, zakaj prihajajo do migracij, kakšni so razlogi za beg, kakšne naj bodo skupnosti, ki sprejemajo drugačne, kako se lahko posameznik vklopi v pomoč beguncem. Predstavili bodo tudi aktualne projekte, ki jih za pomoč beguncem izvajajo v Sloveniji in Burundiju.| Humanitarno društvo ADRA Slovenija | www.adra.si

 

VEČDNEVNI DOGODKI

 1. – 18. november 2016

Welcoming Week Slovenia – Teden dobrodošlice

SLOGA v sodelovanju z Veleposlaništvom ZDA v Ljubljani vabi na »Teden dobrodošlice«, niz dogodkov med 14. in 18. novembrom 2016 o krepitvi podpornega okolja, ki sprejema begunce (welcoming environment), s ciljem omogočanja vključevanja priseljencev v novo okolje. »Teden dobrodošlice« naslavlja izzive krepitve podpornega okolja za begunce skozi aktivna partnerstva in izzive spreminjanja diskurza o beguncih. Cilj tedna je tudi krepitev dialoga med ameriškimi in slovenskimi deležniki z namenom izmenjave izkušenj ter informacij.

Po začetnem obdobju upravljanja migracijskih tokov skozi Slovenijo in po zaprtju t. i. balkanske poti se Slovenija sooča z novim izzivom zagotavljanja podpore migrantom ter beguncem, ki so prišli in ki še prihajajo v Slovenijo preko sheme Evropske unije za preseljevanje ter premestitve beguncev.

Z večjim številom migrantov in beguncev, ki prihajajo v Slovenijo, se morajo vsi deležniki prilagoditi novim realnostim ter vzpostaviti vključujoča partnerstva s ciljem krepitve podpornega okolja in trdne osnove za integracijo priseljencev.

SLOGA sklop dogodkov »Teden dobrodošlice« organizira v okviru Welcoming Week, pobude mednarodne nevladne organizacije Welcoming America, katere cilj je gradnja mostov in krepitev skupnosti v duhu enotnosti ter medkulturnega dialoga. Pobuda ozavešča o pozitivnih vidikih migracij. Welcoming Week predstavlja priložnost predstaviti, kako se povsod po svetu, v prestolnicah in vaseh, ruralnih in urbanih predelih, ljudje z različnimi ozadji združujejo s ciljem krepitve skupnosti.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na delavnicah in pogovorih, namenjenih krepitvi dialoga o vprašanjih medkulturnosti in sobivanja!

Vabilo in program 

 1. – 19. november 2016

Tudi begunci imajo človekove pravice – spoznajte jih v brezplačnem spletnem tečaju

Begunci imajo človekove pravice. Spoznajte, katere. Kdo je odgovoren za njihovo spoštovanje in zaščito? Kako lahko to dosežemo? Odgovore na ta vprašanja in druga konkretna znanja s tega področja lahko pridobite na drugem množičnem spletnem tečaju o beguncih, ki ga Amnesty International v sodelovanju z edX brezplačno organizira na globalni ravni. Potekal bo v angleščini, francoščini in španščini.

Tečaj je pripravljen kot uvod v tematiko; ne predpostavlja ali pričakuje se vnaprejšnjega znanja s tega področja. Potrebujete pa voljo, dostop do spleta in poznavanje enega od jezikov, v katerem bo tečaj potekal.

Kaj se boste naučili?

 • Kako pojasniti in braniti človekove pravice begunk in beguncev? Zakaj ljudje zapuščajo domove, s kakšnimi razmerami se soočajo?
 • Kakšna je vloga vlad pri preprečevanju kršitev človekovih pravic begunk in beguncev?
 • Kako se zoperstaviti zmotam, predsodkom in diskriminatornemu odnosu ter vedenju do beguncev in prosilcev za azil?
 • Kako ukrepati za zaščito ljudi, ki potrebujejo mednarodno pomoč?

Tečaj se bo začel 16. novembra 2016 in bo na voljo do 19. novembra 2017. Število mest na tečaju Človekove pravice: Pravice beguncev je neomejeno. Prijavite se kar zdaj: www.amnesty.si/mooc. Ob uspešnem zaključku tečaja boste prejeli potrdilo. EdX je vodilni ponudnik spletnih tečajev za množično občinstvo, ki sta ga leta 2012 ustanovila MIT in Univerza Harvard.

Več v promocijskem videu.

 1. – 20. november 2016

Ozaveščanje preko Sloginih animiranih prispevkov in dokumentarnih filmov  

SLOGA omogoča brezplačen ogled dokumentarnega filma platforme SLOGA Tudi mi smo del tega sveta, ki prikazuje izbrane projekte slovenskih nevladnih razvojnih in humanitarnih organizacij v Afriki in na Zahodnem Balkanu, dostopnega na spletni strani: www.sloga-platform.org/dokumentarni-film-tudi-mi-smo-del-istega-sveta.

Oglejte si kratek animirani razlagalni prispevek, ki smo ga pripravili z oddajo Infodrom na temo ciljev trajnostnega razvoja z naslovom Tudi ti lahko prispevaš k trajnostnemu razvoju, dostopen na: www.sloga-platform.org/tudi-ti-lahko-prispevas-k-trajnostnemu-razvoju/.

 

Tudi ti lahko prispevaš k medkulturni strpnosti in socialni pravičnosti je kratek animirani razlagalni prispevek, ki pojasni, kako lahko vsak izmed nas prispeva k medkulturni strpnosti in socialni pravičnosti; dostopen na: www.sloga-platform.org/tudi-ti-lahko-prispevas-k-medkulturni-strpnosti-in-socialni-pravicnosti.

Oglejte si skeč Tudi ti lahko prispevaš h globalni solidarnosti, kjer Lucija Ćirović na šaljiv način opozarja na obstoj številnih stereotipov v slovenski družbi in na nujnost solidarnega ravnanja z begunci; dostopen na:  www.sloga-platform.org/tudi-ti-lahko-prispevas-h-globalni-solidarnosti.

O globalni povezanosti in kako lahko tudi osnovnošolci pomagajo k boljšemu jutri govori tudi animirani razlagalni prispevek Tudi ti si delček tega sveta, dostopen na www.sloga-platform.org/tudi-ti-si-delcek-tega-sveta.

Oglejte si kratek videoposnetek o socialni in solidarnostni ekonomiji – o socialnem podjetništvu, pravični trgovini, etičnem bančništvu, eko turizmu … Zgodba o socialni in solidarnostni ekonomiji, dostopen na:  www.sloga-platform.org/zgodba-o-socialni-in-solidarnostni-ekonomiji.

 1. november – 1. december 2016

Skavti po vsej Sloveniji bodo v svojih sedemdesetih enotah izvajali aktivnosti v 5 različnih starostnih skupinah:

        BB = 5-8 let: moč besed (6 družinic lepih in grdih besed – delavnica povzeta po Edvardu de Bonu)

        VV = 8-11 let: umestitev sebe v širnem svetu – pohod na vrh hriba, kjer se s pomočjo različnih zemljevidov prikaže hrib v kraju, kraj v občini, občina v Sloveniji, Slovenija v Evropi, Evropa v svetu.

        IV = 11-16 let: detektivska akcija po okolici – iskanje različnih načinov reševanja konfliktov – mladi bodo reševali test, skozi katerega bodo prepoznali lastno strategijo pristopanja k konfliktom (iz delavnic o mediaciji)

        PP = 16-21 let: aktivnost, ki dviguje zavedanje različnih vrst konfliktov – vaja v dialogu, vaja v prepoznavanju različnih stališč in perspektiv

        SKVO = 21 do 30 let: delavnica o nenasilni komunikaciji povzeta po predavanjih Marshalla Rosenberga.

 1. – 20. november 2016

Namizna igra o begunski tematiki

Da bi mladim lažje razložili in približali begunsko tematiko, je Amnesty International Slovenije pripravil didaktično namizno igro (ki lahko služi tudi kot plakat) z informacijami o beguncih. Mladi se z metanjem kocke in premikanjem figurice po igralni plošči vživijo v vlogo mladostnika, ki se zaradi vojne poda na nevarno pot čez Sredozemlje v Evropo (pri tem lahko naletijo na različne ovire ali pomoč, ki jim olajša pot). Ta didaktični pripomoček lahko mladi uporabljajo samostojno, lahko pa vodeno v okviru npr. razredne ure. Na spletni strani sola.amnesty.si/sos-evropa so na voljo dodatna učna gradiva, ki jih učitelji lahko vključijo v izobraževalne aktivnosti in tako še podrobneje obdelajo to tematiko.

SPREMLJAJOČI DOGODKI

Pišite, [kot da] gre za življenje!

Vas motijo krivice? Želite prispevati k boljšemu svetu? Vzemite list papirja in svinčnik ter napišite pismo. K temu povabite še prijatelje, sorodnike ali kar celo šolo in se tako pridružite milijonom po vsem svetu, ki pišejo za pravice!

In kaj se zgodi potem? Lani je v Sloveniji pisalo skoraj 50 šol, po celem svetu pa je bilo napisanih več kot 3,7 milijona pisem. Ker slike povedo več kot besede, še posebej gibljive – kliknite za video o lanskih uspehih!

Navdušeni? Na www.amnesty.si/pisem-za-pravice-2016 najdete informacije in nasvete, kako organizirati svoj dogodek pisanja pisem, pripravili pa so tudi brezplačna tiskana in video gradiva, s pomočjo katerih boste lahko pisanje apelov za ogrožene ljudi preprosto vključili tudi v pouk – v različne šolske ure ali pa kot popestritev dogajanja na šoli. Gradiva – in predloge za aktivnosti – so prilagodili za različne starostne skupine.

Letos bodo med drugim pisali pisma za Annie, 10-letno deklico iz Malavija, ki ima albinizem, zato je ogroženo njeno življenje. Pa ne zaradi bolezni, temveč zaradi ljudi, ki verjamejo, da imajo deli telesa ljudi z albinizmom posebno zdravilno moč. Zavzemali se bodo tudi za staroselce v dolini reke Peace, Edwarda Snowdna in mladeniče iz Kameruna, ki so jih zaradi SMS-šale obsodili na 10 let zapora. Napišite pismo – lahko jim rešite življenje! Za vse informacije so vam z veseljem na voljo na maraton@amnesty.si.

Več v promocijskem videu.

 1. november 2016

Most kultur| Društvo za Združene narode za Slovenijo, Cankarjeva 1, Ljubljana |

Današnji povezani, globalni svet je nenehno v stiku na sto in en način. Lahko mu sledimo, ga beremo, se vanj aktivno vključujemo. Pa ga razumemo?

Pravimo mu svet sprememb – tehnoloških, ekonomskih, kulturnih. Medkulturni dialog(i), ki so nedavno obstajali pretežno med državami, nacijami, se prevešajo v medkulturni dialog znotraj držav. Ali so to bolj izzivi ali prednosti še ne vemo, zagotovo pa sledimo misli, da je potrebno morebitna protislovja kultur premostiti.

Prav begunska kriza je pokazala, da nam kljub vsej povezanosti primanjkuje še precej odgovorov. Medsebojno ne-razumevanje povzroča premnoge prepade, zaradi katerih je gradnja medkulturnih mostov vse bolj potrebna.
Medkulturni dialog si želimo s vami graditi z zgodbami, glasbo, kulinariko in pogovorom z begunci, ki zaradi vojnih razmer v Siriji in Iraku svoje življenje na novo gradijo v Sloveniji. In da debato še bolj začinimo, nas tipična sirijska in perzijska kulinarika ne bo pustila ne lačnih ne žejnih. | Društvo za Združene narode za Slovenijo | www.unaslovenia.org


logo-srsTeden globalnega učenja 2016 je del aktivnosti v projektu Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev!, ki ga podpira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, koordinira pa SLOGA, platforma za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.
Vsebina gradiv ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.