V prostorih platforme SLOGA smo se 24. aprila 2019 na rednem srečanju sestali predstavnice in predstavniki nevladnih organizacij, ki delujemo v Delovnem področju za globalno učenje platforme SLOGA.

Na sestanku smo se seznanile_i s poročili z dogodkov v okviru mrež CONCORD in Centra Sever-Jug in s sestanka koordinatorjev Tedna globalnega učenja, s preteklih dogodkov (Kulturni bazar, Slovenski razvojni dnevi), manjšimi razpisi v okviru projekta Bridge 47 ter s posveta o prihodnosti izobraževanja in Beli knjigi, ki jo pripravljajo na MIZŠ.

Beseda je tekla tudi o prihodnjih dogodkih, ki jih organiziramo oz. pri njih sodelujemo: Teden vseživljenjskega učenja, znotraj katerega SLOGA koordinira področje globalnega učenja, posvetu na temo krepitve globalnega učenja v Sloveniji in drugem delu Slovenskih razvojnih dni, ki bodo na temo varovanja okolja, ter tednu globalnega učenja, ki bo na temo podnebnih sprememb.

V okviru projekta Bridge bo potekal še en razpis za manjše projekte, trenutno pa je odprt tudi nagradni natečaj za najboljšo idejo s področja globalnega učenja mreže GENE. Obravnavana je bila tudi zagovorniška strategija za globalno učenje, ki bo predvidoma dokončana in sprejeta v prvi polovici maja.

Zapisnik sestanka