Azijsko-pacifiški center za izobraževanje za mednarodno razumevanje (APCEIU) je objavil publikacijo »Reconciliation, Peace and Global Citizenship Education: Pedagogy and Practice«. Delo je rezultat plodnih razprav in predstavitev na 4. mednarodni konferenci globalnega učenja, ki je potekala septembra 2019 v Koreji. Namen publikacije je omogočiti bralcu, da razišče, kako pedagogika in prakse globalnega učenja prispevajo k izgradnji miru in sprave.

Publikacija je razdeljena v tri sklope. V prvem sklopu obravnava splošna vprašanja o vlogi transformativnega učenja in globalnega učenja pri gradnji miru in sprave, o potencialni vlogi čuječnosti in medijski pismenosti. V drugem delu obravnava primere transformativnega učenja v Kolumbiji, Severni Irski in Južni Afriki. Tretji sklop pa poudarja, kako lahko podpiramo uvajanje globalnega učenja, vključno s praktičnimi predlogi, ki temeljijo na izkušnjah držav.

Publikacija je na voljo v angleškem jeziku tukaj.