Platforma SLOGA kot projektna partnerica projekta BRIDGE 47 najavlja razpis za možnost izvedbe 5–7 delavnic, ki bodo potekale v obdobju  med 14. majem  in 30. junijem 2019, v času Tedna vseživljenskega učenja (TVU). Delavnice se morajo osredotočati na področje neformalnega ali priložnostnega vseživljenskega učenja.

Delavnice so lahko na primer na teme:

–          Kritično naslavljanje obstoječih pristopov na področju trajnostnega razvoja;

–          zagotavljanje prostora za spremembe;

–          naslavljanje novih ciljnih skupin, ki tradicionalno ne sodelujejo v diskusijah o globalnih izzivih;

–          motiviranje novih ciljnih skupin, da bi prepoznale pomen GU.

 Za vsako izvedeno delavnico je možno pridobiti med 150 € in 300 € (višina zneska je odvisna od inovativnosti in naslavljanih ciljnih skupin). Ta sredstva se lahko porabijo za najem prostora in opreme, katering, najem strokovnjakov oz. ostale stroške, ki so nujni za izvedbo delavnice. Na vsaki izvedeni delavnici bo moral izvajalec zagotoviti ustrezno vidnost projekta Bridge 47 in platforme SLOGA. Po vsaki delavnici mora izvajalec delavnice zagotoviti vidnost dogodka z minimalnim dosegom 500 ljudi in vsaj 1 objavo na svoji spletni strani oz. katerem izmed drugih glasil ali medijev. Višina sredstev bo odvisna tudi, če bo lahko izvajalec zagotovil objavo novice v katerem od tradicionalnih medijev (radio, TV ali časopis).

Za dodatne informacije in prijave do 6. maja 2019 se obrnite na marjan.huc@sloga-platform.org.