Platforma SLOGA kot projektna partnerica projekta BRIDGE 47 razpisuje možnost izvedbe 8 delavnic, ki bodo potekale v obdobju  med 4. septembrom in 30. septembrom 2020, v času Tedna vseživljenskega učenja (TVU), ki bo letos zaradi izrednih okoliščin potekal med 4. septembrom in 9. oktobrom. Delavnice se morajo osredotočati na področje neformalnega ali priložnostnega vseživljenskega učenja.

Delavnice so lahko na primer na teme:

–          Kritično naslavljanje obstoječih pristopov na področju trajnostnega razvoja;

–          zagotavljanje prostora za potrebne družbene, okoljske, ….spremembe;

–          naslavljanje novih ciljnih skupin, ki tradicionalno ne sodelujejo v diskusijah o globalnih izzivih;

–          motiviranje novih ciljnih skupin, da bi prepoznale pomen GU.

 Za vsako izvedeno delavnico je možno pridobiti 250 €. Ta sredstva se lahko porabijo za najem prostora in opreme, katering, najem strokovnjakov oz. ostale stroške, ki so nujni za izvedbo delavnice. Na vsaki izvedeni delavnici bo moral izvajalec zagotoviti ustrezno vidnost projekta Bridge 47 in platforme SLOGA. Po vsaki delavnici mora izvajalec delavnice zagotoviti vidnost dogodka z minimalnim dosegom 200 ljudi in vsaj 1 objavo na svoji spletni strani oz. katerem izmed drugih glasil ali medijev (poročilu je potrebno priložiti dokazila o dosegu – lahko tudi iz socialnih omrežij). Izbrane NVO bodo morale urediti brezplačno prijavo za sodelovanje na TVU.

Za dodatne informacije in prijave do 28. avgusta 2020 se obrnite na marjan.huc@sloga-platform.org.

Več informacij.


Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 15 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.