EAEA (European Association for the Education of Adults) vsako leto podeljuje nagrade Grundtvig, s katerimi želijo izpostaviti projekte z novimi idejami, novimi partnerstvi, novimi metodologijami in novim razumevanjem, kako lahko delujemo v izobraževanju odraslih. Letošnji temi sta dostop in doseg.

Izboljšanje blaginje, plač, družbene vključenosti in izobraževanje odraslih lahko pripomore k spodbujanju enakosti v evropski družbi. Kljub temu pa tisti, ki najpogosteje potrebujejo izobraževanje odraslih do njega najmanj dostopajo. Za mnoge nizko kvalificirane odrasle izobrazba predstavlja stigma in nelagodje. Doseganje teh ljudi je ključnega pomena za povečanje raznolikosti in vključenosti. Programi z nizkimi pragovi za vstop lahko pomagajo ne samo pri razvoju samozavesti odraslih, ampak jim zagotovijo znanje ali kvalifikacije za razvoj kariere in povečanje zaposljivosti.

Zato morajo biti ponudniki izobraževanja prilagodljivi in pripravljeni prilagoditi ponudbe potrebam raznolikih potencialnih ciljnih skupin, zlasti učencev iz prikrajšanih skupin, kot so invalidi in učenci z nizko stopnjo formalne izobrazbe. Pomeni tudi upoštevanje sprememb v učnih programih, da bi učenje postalo bolj vključujoče za vse. Ta raznolikost v izobraževanju odraslih je hkrati ena največjih prednosti sektorja, saj ponuja prostor in priložnost za medkulturni dialog, spodbuja vključevanje in pomaga odpravljati ovire na območjih z močnimi kulturnimi razlikami in napetostimi. Dobre prakse iz celotne Evrope kažejo, kako organizacije za izobraževanje odraslih in ponudniki skrbijo, da se ima vsaka odrasla oseba priložnost učiti.

Kdo lahko sodeluje

Nagradili bodo odlične programe za izobraževanje odraslih, ki so uspešno razvili zanimive in inovativne strategije širjenja in izboljšanja dostopnosti.

Kategorije se bodo letos osredotočale na programe, v nasprotju z nadnacionalnimi projekti. Pod programi razumejo dolgoročne pobude. Programi so lahko iz držav članic EU in držav, ki niso članice EU (iz Sveta Evrope).

Lokalni in regionalni programi

 • Programi z majhnim geografskim obsegom, ki so uspešno razvili zanimive, inovativne in/ali učinkovite načine za doseganje učencev in/ali izboljšanje dostopnosti.

Nacionalni (ali nadnacionalni programi)

 • Programi, ki so uspešno razvili zanimive, inovativne in/ali učinkovite načine doseganja uečencev in/ali izboljšali dostopnost.
 • Inovativna partnerstva, ki so se razvila z namenom izboljšanja dosega in/ali dostopnosti

Upravičenost

Programe lahko podpira Evropska komisija (ni pa obvezno). Lahko so (ni pa obvezno) Grundtvig projekti. Lahko so (ni pa obvezno) projekti Erasmus +.

Program ali pobuda mora potekata vsaj tri mesece. Imeti mora dokaze o rezultatih, kot so poročilo, spletna stran, ali kakšen drug način preverjanja. Pobude/programi lahko zajemajo katerkoli relevantno temo na področju izobraževanja odraslih.

Kriteriji

 • izjemna kreativnost in inovativnost ideje
 • prenos programa in rezultatov na druge regije
 • načrt za izpopolnitev
 • odličnost predstavitve v smislu pisanja, povzemanja in podpore s slikami
 • učinkovitost programa
 • program mora jasno pokazati kako želi doseči pozitiven vpliv na življenje učencev in življenje njihovih družin, prijateljev, sodelavcev in/ali skupnosti, ali vplivati na njih ter izboljšati doseg možnosti za izobraževanje na njihovem območju
 • predstavitev izjav učencev in/ali izobraževalcev
 • osredotočenost na eno ciljno skupino (ne glede na naravo)

Kako se prijavite?

Opis svojega programa lahko pripravite v angleškem, nemškem ali francoskem jeziku. Prijave izpolnite v prijavnici za nagrado do 10. 4. 2020. Priloge (največja velikosti 20 mb) lahko pošljete z obrazcem ali pa jih pošljete kot e-pošto. Če imate tiskane dokumente, jih lahko pošljete na:
EAEA
To the attention of Ms Gina Ebner
Mundo-J
Rue de l’Industrie 10
1000 Bruxelles

Dodatne informacije na spletni strani. Za dodatne informacije se lahko obrnete direktno na agatha.devlin[at]eaea.org.