Raziskovalci, ki so strokovnjaki in praktiki globalnega učenja, so ob izdaji serije zagovorniških publikacij o temah, opredeljenih v Envision 4.7″: Kažipot, kako krepiti cilj trajnostnega razvoja 4.7, pripravili bloge, v katerih delijo svoje poglede na teme transformativnega učenja, vseživljenjskega učenja, medsektorskega sodelovanja, kazalnikov, kompetenc ter virov za cilj 4.7 trajnostnega razvoja. 

Kako nas lahko izobraževanje pripravi na trezne, razumne, ustvarjalne in odgovorne načine ob škodljivih vplivih podnebne krize?

Tereza Čajková je avtorica raziskave Bridge 47 Why is transformative education a vital response to the multiple challenges of the future.

 

Kompetence dajejo poudarek učnim rezultatom, kažejo spretnosti in dokazujejo mojstrstvo ter združujejo znanje, spretnosti, stališča in vrednote. Ta ideja je tudi osrednjega pomena za cilj 4.7, ki poudarja, da morajo imeti vsi učenci potrebna znanja in spretnosti za spodbujanje trajnostnega razvoja.

Johanna Helin je avtorica raziskav Bridge 47’s Transformative Competencies – How to Define and Implement Competencies for SDG Target 4.7 in Indicators – The Need and Challenges of Tracking Implementation of Target 4.7.

 

Svetovni voditelji so maja 2021 sprejeli Berlinsko deklaracijo o izobraževanju za trajnostni razvoj: po takšnem medsektorskem priznanju cilja 4.7 trajnostnega razvoja kot “temelja za potrebno preoblikovanje”, kaj še manjka? Kateri viri so potrebni, da bo cilj trajnostnega razvoja 4.7 postal globalna resničnost?

Sandra Oliveira je avotica Bridge 47 raziskave Resources for SDG Target 4.7.

 

Osredotočenost na vseživljenjsko učenje v okviru cilja trajnostnega razvoja 4.7 omogoča ponovno osredotočanje na vsakodnevne učne prakse in njihovo vlogo pri trajnostnem razvoju.

Chris Millora je avtor raziskave Bridge 47  Unlocking the transformative potential of education: the alliance between Lifelong Learning and SDG Target 4.7. 

 

Dobro premišljeno in usklajeno medsektorsko sodelovanje skupin ali koalicij z več zainteresiranimi stranmi je zelo pomembno za uspešno izvajanje cilja 4.7 trajnostnega razvoja. Lahko okrepi uporabo vseh razpoložljivih virov, znanja, spretnosti in strokovnega znanja, potrebnega za reševanje sistemskih izzivov, ki bi lahko privedli do preobrazbenih sprememb, predvidenih v Agendi 2030.

Dr. Jana Arbeiter je avtorica raziskave Bridge 47 Cross-Sectoral Cooperation for Sustainable Futures.

 

To so zahtevni časi, ki zahtevajo bolj kot kdajkoli, drzne, hitre in takojšnje ukrepe, da bi se izognili točki brez vrnitve ter zagotovili trajnostno in pravično prihodnost naslednjim generacijam. Čas je, da resnično damo prednost Agendo 2030 in naredimo potrebno preobrazbo, da dosežemo svet, ki si ga želimo.

Ana Teresa Santos je avtorica raziskave Bridge 47 A Coherent European Approach to SDG Target 4.7.

 

Pripravila: PV
Foto: Bridge 47


Projekt Bridge 47 sooblikujejo evropske in globalne civilnodružbene organizacije, med njimi je tudi Platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da bi ta s pomočjo globalnega učenja prispevala k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Izražena stališča ne predstavljajo stališč Vlade RS in/ali Evropske unije.