12. novembra je program DEAR organiziral delavnico, kjer so se zbrali predstavniki evropski projektov globalnega učenja, tudi projekta Bridge 47, katerega partner je platforma SLOGA.

Cilj je bil zbrati izkušnje in predloge projektov DEAR:

  • Pristopi, ki razvijajo spretnosti učiteljev in razumevanje, pomembno za globalno učenje/DEAR,
  • Metode, ki vplivajo na politike globalnega učenja/DEAR

Publikacijo najdete v naši spletni knjižnici.