V sklopu projekta Bridge 47, katerega partner je tudi platforma SLOGA, predstavljamo dva inovativna projekta iz Latvije in Cipra ter kako sta organizaciji prilagodili projektne aktivnosti v času pandemije.

“Through the looking glass”

Latvijska organizacija Kurzeme NGO center je s finančno pomočjo Bridge 47 izvedla projekt “Through the Looking Glass”. Cilj projekta je spremeniti odnos do priseljencev in samih migracij v Latviji. Neizogibno dejstvo je, da bo v Latviji živelo vedno več ljudi drugih narodnosti, zato je pomembno odpraviti negativnost in zmanjšati neenakosti.

Zaradi pandemije je morala organizacija svoje aktivnosti prilagoditi. Namesto resničnih srečanj s tujci, so se odločili, da tujce, ki živijo v Latviji, posnamejo. V posnetkih pripovedujejo svoje zgodbe, delijo svoje izzive, kakšna je komunikacija z lokalnim prebivalstvom in kako se na splošno počutijo. Te video posnetke bodo objavili na svoji Facebook strani in spletni strani organizacije.

Ker so zdaj dovoljena tudi večja srečanja, bodo organizirali srečanja z udeleženci in na teh srečanjih uporabljali video material. Udeleženci bodo spoznali izzive, s katerimi se tujci srečujejo, in iskali rešitve. Eno od srečanj bo vključevalo razpravo, kjer bodo udeleženci samorefleksirali iz treh različnih vidikov – vidika preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.

Kot zaključni dogodek so načrtovali veliko srečanje za udeležence, na katerem bi lokalno okolje seznanili z opravljenim delom in rezultati. Zaradi omejitev so se končni dogodek odločili spremeniti v razstavo – po lokalni otvoritvi bo razstava na voljo vsem.

“Local to Global”

Po statističnih podatkih je Ciper pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja uspešen (dosega 70% uspešnost), na lokalni ravni pa mesto Nikozija zaostaja (53,7%). Organizacija YEU Cyprus, ki deluje na lokalni ravni, je spoznala, da je potrebno meščane mesta ozavestiti o ciljih trajnostnega razvoja in o tem, kakšne so njihove dolgoročne koristi.

Razvili so projekt “Local to Global”, ki obravnava različne cilje trajnostnega razvoja (4, 8, 10, 11 in 17). S pomočjo številnih delavnic ozaveščajo mlade in jim tako omogočiti spremembe. Inovativni aspekt njihovega projekta je vrsta delavnice, ki so jo razvili. To je namreč možno enostavno prilagoditi in izvajati na celotnem otoku. Zaradi pandemije so morali delavnico prilagoditi in izvajali so jo v virtualni obliki.

Organizacija YEU Cyprus je v sodelovanju s petimi nevladnimi organizacijami izvedla sedem spletnih delavnic; izobraževali so udeležence o globalnem učenju in ciljih trajnostnega razvoja. Na koncu delavnic so med udeležence razdelili vprašalnik in tako udeležencem omogočili razmislek o svojem svetovnem nazoru, oziroma če se je njihov pogled na svet spremenil, in kako lahko zagotovimo dolgoročni proces učenja.

Pripravili so tudi priročnik z metodologijo in strukturo delavnic, s čimr želio spodbuditi izvajanje delavnice tudi v drugih državah.

Več na spletni strani projekta Bridge 47.


Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 15 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.